‘Relatie geitenhouderij en kans op longontsteking bevestigd’

Nieuw onderzoek bevestigt dat mensen die in de nabijheid van een geitenhouderij wonen meer kans hebben op longontsteking dan gemiddeld. Dat meldt het Nivel. Het zou gaan om een straal van 2 kilometer rondom geitenhouderijen. Waardoor die verhoogde kans op longontsteking precies ontstaat is niet bekend.

Het Nivel voerde het onderzoek (pdf) uit in samenwerking met IRAS/Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research en het RIVM in opdracht van het ministerie van LNV en het ministerie van VWS. De nieuwe studie, voor de jaren 2014-2016 in het oosten van Noord-Brabant en het noorden van Limburg, bevestigt volgens de onderzoekers de resultaten van een eerder onderzoek over de periode 2007-2013.

Oorzaken niet bekend

De oorzaken van de relatie die er volgens de onderzoekers is tussen het wonen nabij een geitenbedrijf en een verhoogde kans op het oplopen van een longontsteking zijn nog niet bekend en worden nader onderzocht. Daarnaast lopen er studies om meer duidelijkheid te krijgen of de kans op het oplopen van een longontsteking en het wonen nabij een geitenhouderij ook in andere provincies verhoogd is.
Ook het wonen in de buurt van pluimveehouderijen wordt onderzocht. Het eerder gevonden verband tussen een verhoogde kans op het oplopen van een longontsteking en het wonen nabij een pluimveehouderij kon in de nieuwe studie alleen worden bevestigd voor het jaar 2014.

Eerste deelonderzoek

Het onderzoek is een eerste deelonderzoek in een reeks van onderzoeken in het kader van het zogenoemde programma VGO3 (Veehouderij en Gezondheid van Omwonenden), gecoördineerd door het RIVM. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens uit de elektronische patiëntendossiers van huisartsen in het oosten van de provincie Noord-Brabant en het noorden van de provincie Limburg.

Vragenlijst geitenhouders

Met behulp van een vragenlijst wil de Universiteit Utrecht meer inzicht krijgen in bedrijfskenmerken van geitenhouderijen die mogelijk een rol spelen bij het vaker voorkomen van longontstekingen bij omwonenden. Met een brief van de inzamelaar van de melk worden geitenhouders uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: