Schouten: geen extra maatregelen tegen wolf

Er komen vooralsnog geen extra maatregelen om vee te beschermen tegen wolven. Dat valt op te maken uit een brief van minister Schouten van LNV waarin zij vragen beantwoordt van de VVD-Tweede-Kamerleden Arne Weverling en Helma Lodders.

Bescherming van vee tegen de wolf is een verantwoordelijkheid van dierhouders zelf, schrijft Schouten. Alleen uit noodzaak mag een wolf, een beschermde diersoort, worden gevangen of gedood, bijvoorbeeld in het geval van een zieke wolf die gevaar voor mensen oplevert. Overgaan tot het vangen of doden van een wolf kan worden besloten door een provincie.
De provincies zijn ook verantwoordelijk voor de afhandeling van faunaschade door wolven. Bevestigde schade door wolven wordt – in tegenstelling tot faunaschade door andere diersoorten – volledig vergoed.

160 schapen gedood door wolf

Sinds maart 2015 zijn er 47 bevestigde meldingen gedaan bij de provincies van door wolven doodgebeten of verwonde schapen, vermeldt de website van BIJ12 van de samenwerkende provincies. Het gaat daarbij om ongeveer 160 schapen. De minister wijst de Tweede Kamer er in haar brief op dat er landelijk (zonder wolf) jaarlijks 4.000 tot 13.000 schapen worden gedood of verwond door honden en vossen.

‘Draaiboek wolf’

De provincies zijn op dit moment bezig zijn met het aanpassen van het ‘operationeel draaiboek wolf’, weet Schouten. Daarbij worden maatschappelijke organisaties zoals landbouworganisaties, natuurterreinbeheerders en dierenwelzijnsorganisaties betrokken. “Ik heb er vertrouwen in dat deze samenwerking leidt tot een verantwoord beleid ten aanzien van het omgaan met wolven in Nederland”, aldus de minister.

Foto: Wikimedia

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: