Vogelgriep op eendenbedrijf in Kamperveen

Op een bedrijf met circa 29.000 vleeseenden in Kamperveen in Overijssel is vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep (H5-variant). Dat heeft het ministerie van LNV bekendgemaakt.

Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd door de NVWA. Het naastgelegen bedrijf met pluimvee wordt preventief geruimd.
Minister Schouten van LNV heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Kamperveen. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Alle huidige landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht, blijven onverkort van kracht.
Wageningen Bioveterinary Research zal de typering van het H5-vogelgriepvirus in vervolgonderzoek vaststellen.

Vogelgriep – Dierziekten-ABC

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: