Antibioticaresistentie stabiel in Nederland

In Nederland blijft het aantal bacteriën dat resistent is voor antibiotica redelijk stabiel. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport NethMap/MARAN 2019. In dat rapport wordt onder meer genoemd dat in de darmen van landbouwhuisdieren over het afgelopen jaar een stabilisering in resistentie van bacteriën is te zien.

In het onderzoeksrapport, te lezen op de website van Wageningen Bioveterinary Research, presenteren meerdere organisaties gezamenlijk de gegevens over het antibioticagebruik en – resistentie in Nederland.

In 2018 zijn voor dieren ongeveer evenveel antibiotica voorgeschreven als het jaar ervoor. Ten opzichte van referentiejaar 2019 is het antibioticagebruik met 63 procent afgenomen.

ESBL’s

In pluimvee en in pluimveevlees is een verdere daling van ESBL’s gemeten. ESBL’s zijn enzymen die veelgebruikte antibiotica, zoals penicillines, kunnen afbreken. In vleeskalveren is het aantal ESBL’s gestegen. Naar die stijging wordt nog onderzoek gedaan.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: admin
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: