Dierenartsen: wolf vooral gevaar voor dierenwelzijn

Wolven in Nederland vormen vooral een gevaar voor het dierenwelzijn. Dat zegt 60 procent van de praktiserende landbouwhuisdierenartsen die deelnamen aan een enquête van de beroepsorganisatie voor dierenartsen KNMvD.

Het jagen op kleine herkauwers wordt door de geënquêteerde dierenartsen gezien als het grootste gevaar van wolven. Zowel fysieke schade aan kleine herkauwers als stress door het opgejaagd worden speelt hierbij een rol.

Risico’s wilde zwijnen

De dierenartsen kregen van de KNMvD ook vragen voorgelegd over de uitbreiding van de populatie wilde zwijnen. De meeste landbouwhuisdierenartsen (87 procent) denken dat een groeiend aantal wilde zwijnen kan zorgen voor uitbraken van besmettelijke dierziekten. Een klein deel (10 procent) gaf aan dat meer zwijnen de kans op schade door aanrijdingen vergroot en er meer schade ontstaat door het omwroeten van natuurgebieden.

Klimaatverandering

Volgens de bevraagde dierenartsen moet er ook rekening gehouden worden met andere natuur-uitingen, zoals het veranderende klimaat, al dan niet gekoppeld aan het ontstaan van stilstaand water/moerassen die het mogelijk maken voor allerlei muggen om te overleven en zodoende diverse ziekten kunnen overbrengen.

Vaste gesprekspartner of adviseur?

Over welke rol de KNMvD moet spelen bij bovenstaande problematiek, zijn de ondervraagde landbouwhuisdierenartsen verdeeld. Ongeveer de helft vindt dat de KNMvD als vaste gesprekspartner dient op te treden richting de overheid, volgens de andere helft als adviseur. Diezelfde verdeling geldt ook voor de rol richting de welzijnsorganisaties. Richting de maatschappij is er wel meer overeenstemming: 60 procent vindt dat de KNMvD hier als adviseur dient op te treden, zowel gevraagd als ongevraagd.
De KNMvD neemt de uitslagen van de enquête mee in haar nieuwe jaarplan.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: