Digitale technieken niet automatisch goed voor dier en veehouder

Het gebruik van digitale technieken in de veehouderij, zoals de melkrobot, stappentellers en afkalfsensoren, kan zorgen voor onder andere het tijdig signaleren van een ziek dier, maar kan aan de andere kant bijvoorbeeld de band tussen veehouder en dier verzwakken. Dat staat in het rapport ‘Digitalisering van de veehouderij’ van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) over de voor- en nadelen van digitale technieken.

Volgens de RDA biedt digitalisering allerlei voordelen. Zo krijgen veehouders door het gebruik van digitale technieken meer actuele en betere kennis over de gezondheid en de juiste verzorging van dieren. Ook kan de voeding optimaler worden afgestemd op de groei van het dier en het klimaat in de stal.
Maar minder contact tussen de veehouder en zijn dieren is volgens de RDA een negatief effect van digitalisering. Het risico bestaat dat een dier steeds meer als een ding beschouwd gaat worden, terwijl een goede mens-dierrelatie juist positief is voor dier en veehouder, aldus de RDA.

Efficiënter produceren en data delen

Digitalisering heeft voor- en nadelen voor het dier, maar ook voor de veehouder. Meer en betere informatie kan sneller beschikbaar komen, waardoor er efficiënter geproduceerd kan worden, wat goed is voor het inkomen van de veehouder, zo meldt de RDA in zijn rapport.
Delen van data met bijvoorbeeld de veevoerleverancier en de slachterij kan afstemming binnen de keten verbeteren, maar delen van bepaalde informatie kan juist negatief zijn voor de inkomsten van de veehouder.

Onderzoek en onderwijs

Volgens de RDA moeten de kansen van digitalisering in de veehouderij worden versterkt en de bedreigingen beperkt. In zijn aanbevelingen noemt de raad onder meer het integreren van digitalisering in onderzoek en onderwijs, zodat veehouders en adviseurs de informatie juist kunnen interpreteren.

LNV werkt aan strategie

Het rapport is een ongevraagd advies van de RDA, maar zeker niet ongewenst, zei Michel Berkelmans, directeur Strategie, Kennis en Innovatie van het ministerie van LNV, die het rapport op 19 juni ontving uit handen van RDA-voorzitter Jan Staman. Berkelmans vertelde dat LNV werkt aan een digitaliseringsstrategie, omdat het ministerie het een enorm belangrijk onderwerp vindt.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: