H3N1 vogelgriep: Steun voor pluimveehouders in België

Dieren die besmet zijn met de laagpathogene variant van vogelgriep worden geruimd. Betrokken pluimveehouders worden schadeloos gesteld. Dat heeft de Belgische landbouwminister Decarne gemeld.

Er zijn op dit moment 35 Belgische pluimveebedrijven getroffen door vogelgriep. Bij 27 van die bedrijven, allen in West-Vlaanderen, is de H3-stam bevestigd

Het vogelgriepvirus van het type H3 staat niet op de lijst van gereglementeerde en meldplichtige ziekten. Het virus kan wel symptomen veroorzaken bij pluimvee, zoals een productiedaling of de dood van het dier.

Ducarme is bereid om de sector financieel te ondersteunen voor wat betreft de operationele kosten, kosten die gekoppeld zijn aan het tegengaan van de verspreiding van het virus. De vergoeding van de dieren zelf zal gedragen komen uit het sanitair fonds, een fonds opgebouwd met sectorgeld. Het federaal agentschap voor veiligheid van de voedselketen FAVV is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van de maatregelen. (AgriHolland / Landsbond Pluimvee)

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Jasper Lentz
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: