‘Meer aandacht voor kalf nodig op deel van bedrijven’

Op een deel van de melkbedrijven is het nodig dat er meer aandacht komt voor de zorg voor de jonge dieren. Dat schrijft minister Schouten van LNV als antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer over kalversterfte en berichtgeving daarover door RTL Nieuws.

Volgens Schouten zijn er 5.547 bedrijven waar de kalversterfte boven de 13 procent ligt en 1.265 bedrijven waar deze boven de 20 procent sterfte ligt (respectievelijk 33 procent en 8 procent van de 16.793 bedrijven). Het betreft hier de kalversterfte op alle rundveebedrijven waar in 2018 meer dan twintig kalveren zijn geboren. Deze kalversterfte tot 14 dagen leeftijd bestaat uit doodgeboren kalveren (inclusief kalveren die voor het oormerken gestorven zijn) en kalveren die na geboorte geleefd hebben en alsnog gestorven zijn (geoormerkte dieren).

Oorzaken

Op de 1.265 bedrijven met een sterfte boven de 20 procent hoeft verwaarlozing van de kalveren niet de oorzaak te zijn, zoals in de media is gesuggereerd. Naleving van dierwelzijnsregels in de melkveehouderij lag in 2017 rond de 90 procent, blijkt uit cijfers van de NVWA. “De sterfte van kalveren is een resultante van velerlei factoren”, aldus Schouten. “Niettemin is een sterfte van meer dan 20 procent op 1.265 bedrijven zeer ernstig, vandaar dat ik hier ook samen met de sector bovenop zal zitten om deze cijfers naar beneden te brengen.”

Maatregelen

De melkveesector is twee jaar geleden met een pakket aan maatregelen begonnen dat moet leiden tot verbetering van de zorg voor kalveren. Een aantal van deze maatregelen zijn in januari 2018 door de zuivelsector als eis in de private zuivelkwaliteitssystemen opgenomen. Komende zomer wil minister Schouten samen met de sector concrete doelstellingen vastleggen om de kalversterfte te verlagen. “Daarnaast wil ik ook duidelijkheid krijgen op welke termijn verlaging van de sterftecijfers te verwachten is.”

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: