Minder meldingen bij vertrouwensloket dierenwelzijn

In 2018 ontving het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren 99 meldingen. Na een forse stijging in 2016 is het aantal meldingen in 2017 en 2018 licht afgenomen, maar nog ruim twee keer zoveel als het jaarlijkse gemiddelde in de periode 2001-2015.

Naast een lichte daling van het aantal meldingen en recidieven, is een verschuiving opgetreden van meer begeleidingstrajecten (44 bedrijven) naar preventietrajecten; dat betekent dat de ernst van de meldingen is afgenomen.

Meeste meldingen van erfbetreders

Het Vertrouwensloket krijgt de meeste meldingen van erfbetreders. Het aantal meldingen van burgers is sterk gestegen ten opzichte van 2017 met in totaal 22 meldingen.
Het percentage anonieme meldingen van erfbetreders is 53 procent en van burgers 68 procent. Het aandeel meldingen over rundvee (67 procent) ten opzichte van andere diersoorten, blijft hoog, aldus het Vertrouwensloket in zijn jaarrapport 2018.

Meldingen NVWA

Als de NVWA op een bedrijf komt en constateert dat daar naast verminderde dierzorg ook een psychosociale problematiek speelt, kan de NVWA een beroep doen op het Vertrouwensloket. In 2018 ontving het Vertrouwensloket 12 meldingen (13 procent) van de NVWA.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: