Noord-Brabant wil geen verdere verspreiding wilde zwijnen

De provincie Noord-Brabant wil een beter beheer van de wilde zwijnen in Brabant. Zo wil de provincie onder andere dat de wilde zwijnen zich niet verder verspreiden.

Het wild zwijn is een beschermde diersoort. In Gelderland en Limburg zijn gebieden (Veluwe en Meinweg) aangewezen waar de zwijnen vrij kunnen leven. In de rest van Nederland mogen wilde zwijnen worden geschoten, dus ook in heel Noord-Brabant, ‘maar dat is geen verplichting en in de praktijk ook uiterst moeilijk realiseerbaar’, aldus de provincie.

Besmettelijke dierziekten

Maar nu wil de provincie toch een beter beheer en ervoor ‘zorgen dat er geen overlast en schade door wilde zwijnen optreedt. En dat het risico op de introductie van besmettelijke dierziekten (zoals Afrikaanse varkenspest, red.) zo laag mogelijk is. De gebiedsaanpak moet ook er ook voor zorgen dat de soort zich niet verder verspreidt over Brabant en dat de dichtheden in de genoemde gebieden zodanig worden beperkt dat migratie naar omliggende gebieden uitblijft. De mogelijkheden om vangkooien in te zetten, is verruimd’.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: