NVWA let bij inspectie extra op hokverrijking voor varkens

Inspecteurs van de NVWA letten tijdens welzijnsinspecties bij varkenshouders extra op de hokverrijking voor de varkens. Dat maakte de NVWA vandaag bekend. Varkens moeten permanent kunnen beschikken over voldoende materiaal om te onderzoeken en mee te spelen.

De Europese Commissie heeft de eisen waar dit materiaal aan moet voldoen verder uitgewerkt. Deze eisen gelden voor alle varkenshouders binnen de Europese Unie. Om varkenshouders te ondersteunen bij het naleven van de regels heeft Wageningen Universiteit een interactieve brochure gemaakt waarin alle regels uitgelegd worden.

Nestmateriaal zeugen en gelten

Naast de algemene eisen voor hokverrijking voor varkens, moeten zeugen en gelten in de laatste week voor het werpen beschikken over voldoende en adequaat nestmateriaal. Dit is ook een Europese wettelijke eis, aldus de NVWA. Het nestmateriaal kan stro zijn, maar ook een jutezak die bij de kop van de zeug wordt opgehangen kan voldoen aan de behoeften van de zeug.

Handhaving NVWA

De NVWA controleert tijdens welzijnsinspecties bij varkenshouders of de regels voor hokverrijking goed worden nageleefd. De nieuwe brochure hokverrijking is het uitgangspunt bij deze inspecties. Tot juni 2019 bieden de inspecteurs van de NVWA vooral nalevingshulp en zullen zij varkenshouders vragen stellen over de gebruikte hokverrijkingsmaterialen.
Van juni tot september 2019 geeft de NVWA bij overtredingen op dit punt een schriftelijke waarschuwing en volgt er later een herinspectie om te controleren of de varkenshouder de overtredingen heeft hersteld. De kosten van de herinspectie worden bij de varkenshouder in rekening gebracht. Het niet naleven van de regels kan er dan ook toe leiden dat de varkenshouder wordt gekort op de betaling van eventuele EU-inkomenssteun.
Vanaf september 2019 kan de NVWA een bestuurlijke boete opleggen als de hokverrijking niet voldoet.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: