‘Verbetering stalklimaat voor hoger niveau dierwelzijn en -gezondheid’

Minister Schouten van LNV stelt dit najaar een subsidieregeling open voor innovatie en investeringen in brongerichte emissiereductie in stallen voor verbetering van het onder andere het stalklimaat en daarmee een hoger niveau van dierenwelzijn en diergezondheid. Ook de inzet van antibiotica kan hierdoor verder worden verminderd.

Dat staat in het rapport ‘Op weg met nieuw perspectief’ waarin minister Schouten ‘de beweging naar kringlooplandbouw’ beschrijft. Volgens Schouten maakt kringlooplandbouw het mogelijk op kosten te besparen en zo min mogelijk tot geen negatieve impact te hebben op biodiversiteit, natuur, klimaat en landbouwhuisdieren.
Voorbeelden van brongerichte, emissiereducerende maatregelen zijn het regelmatig afvoeren van de mest uit de stal en mest en urine bij de bron scheiden.

Veevoer, gezondheid en welzijn

Schouten wil ook meewerken aan verder onderzoek naar de optimale samenstelling van veevoer uit oogpunt van diergezondheid en om de uitstoot van schadelijke emissies te voorkomen. De samenstelling van het veevoer draagt bij aan vermindering van de mestproductie en methaanuitstoot en aan de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van het dier, aldus Schouten in haar rapport over kringlooplandbouw.

 

 

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: