Nederland telt inmiddels 40 besmette nertsenbedrijven

In Nederland is op inmiddels veertig nertsenbedrijven het coronavirus vastgesteld. Afgelopen dagen zijn er nieuwe besmette bedrijven bijgekomen, meldt het ministerie van LNV.

Het kabinet wacht nog op een vervolgadvies van het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z) over onder andere maatregelen in het licht van de volksgezondheid. Dit advies wordt op korte termijn verwacht. In het advies wordt waarschijnlijk ook ingegaan op het wel of niet preventief ruimen van nertsenbedrijven.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: