Schouten wil functionaris voor dierenwelzijn in elk slachthuis

Elk slachthuis met een bepaald aantal slachtingen per jaar moet een functionaris voor het dierenwelzijn benoemen. Dat wil minister Schouten van LNV.

Het gaat om slachthuizen die meer dan 1.000 grootvee-eenheden zoogdieren of 150.000 vogels of konijnen per jaar slachten. De functionaris moet zorgen voor de naleving van de dierenwelzijnsvoorschriften in de Europese verordening voor de bescherming van dieren bij doden. De dierenwelzijnsfunctionaris staat al beschreven in de verordening, maar Schouten wil die een sterkere positie geven, staat in haar brief aan Tweede Kamer over de voortgang van de “fundamentele herbezinning op het huidige slachtsysteem”.

Plan van aanpak

Minister Schouten wil voor 1 februari 2021 een plan van aanpak zien van de slachthuizen waarin ze beschrijven hoe ze invulling geven aan de Europese verordening wat betreft de functionaris voor dierenwelzijn om het dierenwelzijn te garanderen. Later wil de minister de positie  van de functionaris vastleggen, waarna de NVWA die kan toetsen.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: