In de praktijk

KNMvD: Dierenartsen op lijst van cruciale beroepen

De KNMvD wil per direct alle dierenartsen op de lijst van cruciale beroepen. Alleen zo kan de noodzakelijke medische zorg voor miljoenen dieren tijdens de coronacrisis gegarandeerd worden.

In Europese landen als België, Spanje en Duitsland is dierenarts al wel aangeduid als cruciaal beroep. In Nederland hebben gesprekken met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nog niet tot resultaat geleid.

Het aanduiden van dierenarts al cruciaal beroep is volgens de KNMvD essentieel om miljoenen dieren noodzakelijke zorg te kunnen verlenen. Door als cruciaal beroep aangemerkt te worden, krijgen dierenartsen het recht om, ook tijdens verder beperkende maatregelen, de weg op te gaan, grenzen te passeren en contact te hebben met eigenaren of veehouders. Uiteraard met inachtneming van de geldende maatregelen en de adviezen van het RIVM.

Veearts Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Blijf op de hoogte en meld u aan voor de tweewekelijkse Veearts nieuwsbrief.