Ondernemen

Trainingsdag mentale weerbaarheid voor Diergeneeskunde-studenten

Diergeneeskunde-studenten konden afgelopen maand deelnemen aan een trainingsdag voor het verhogen van de mentale weerbaarheid. Het ging om een pilot binnen de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

Binnen de faculteit Diergeneeskunde is al geruime tijd extra aandacht voor het psychische welzijn van studenten, zeker nu ten tijde van de Covid-19-pandemie. De studiedruk en emotionele belasting van de opleiding zijn hoog, aldus de faculteit die verschillende initiatieven heeft genomen om deze problemen aan te pakken. Zoals een dag voor het verhogen van de mentale weerbaarheid van masterstudenten.

‘Krachtige tool’

Initiatiefnemer en veterinair chirurg Nicole Willems: “Het verhogen van mentale weerbaarheid is een krachtige tool om studenten weerbaarder te maken om de ‘normale’ stressvolle gebeurtenissen en omgeving beter aan te kunnen. De mentale weerbaarheid van de studenten werd verhoogd door ze te observeren tijdens taken die in hun toekomstige beroep van ze worden verwacht en door ze op een andere manier mentaal en fysiek uit te dagen.”

De dag startte met praktische chirurgische vaardigheden, waarbij de studenten zelfstandig en zonder directe input van een docent eerstelijns diergeneeskundige procedures (onder andere urinekatheters en voedingssondes plaatsen) ten uitvoer brachten op overleden dieren die via het Dierdonorcodicil werden aangeboden. Vervolgens werden een mentale en fysieke training gegeven door een veteraan van een bootcampbedrijf, waarbij de studenten zowel op mentaal als fysiek vlak hun grenzen opzochten.

Plaats in masterprogramma

Zowel de studenten als docenten hebben deze dag als zeer nuttig en leerzaam ervaren, meldt de faculteit. “Deze dag diende als pilot, maar gezien het succes van deze dag, zal dit type onderwijs hopelijk een plaats krijgen in het nieuwe masterprogramma Diergeneeskunde en een bijdrage leveren aan verhoging van de mentale weerbaarheid van studenten Diergeneeskunde”, zegt Willems.

Veearts Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Blijf op de hoogte en meld u aan voor de tweewekelijkse Veearts nieuwsbrief.