Onderzoek

Belgisch onderzoek naar schade door M. bovis in rundveehouderij

Veepeiler Rund in Vlaanderen, Gestion Prévention Santé (GPS) in Wallonië en de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Luik willen binnen een nieuw onderzoeksproject, samen met rundveehouders en dierenartsen, antwoord geven op de vraag waarom Mycoplasma bovis op het ene rundveebedrijf een echte ravage veroorzaakt, terwijl op andere bedrijven de bacterie lijkt te circuleren zonder al te veel schade.

Veepeiler Rund en GPS hebben aangetoond dat minstens een kwart van alle rundveebedrijven in de afgelopen jaren te maken kreeg met een Mycoplasma-infectie. Van alle runderen die bij aankoop onderzocht wordentest bijna 15 procent positief op M. bovis. Maar het verschil in ernst van de aandoeningen veroorzaakt door M. bovis op bedrijven die positief testen, is opmerkelijk, zeggen de twee organisaties. Daarom gaan ze op zoek naar een verklaring waarom bepaalde bedrijven veel meer problemen hebben bij aanwezigheid van M. bovis dan andere. Hierbij wordt gekeken naar de impact van M. bovis op het vlak van ziekte, maar ook naar de economische gevolgen ervan.

Deelnemen aan onderzoek

Rundveebedrijven met en zonder problemen door M. bovis kunnen zich aanmelden voor deelname aan het onderzoek. Op deelnemende bedrijven zal bij verschillende leeftijdsgroepen monsters (neusswabs, longspoelsels, serum) worden genomen. Op deze monsters wordt onderzoek uitgevoerd naar M. bovis, dit om zowel antistoffen op te sporen als de bacterie zelf. De analysekosten die hiermee gepaard gaan, worden volledig bekostigd door Veepeiler Rund en GPS.

Veearts Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Blijf op de hoogte en meld u aan voor de tweewekelijkse Veearts nieuwsbrief.