Onderzoek

Onderzoek naar alternatieven voor formaline in voetbaden

De GD doet in 2023 – 2024 onderzoek naar de effectiviteit van alternatieven voor formaline in voetbaden voor koeien. Dat meldt ZuivelNL.

Het doel van het onderzoek is om veehouders te kunnen voorzien van objectieve informatie over de werkzaamheid van een alternatieve behandeling of behandelmethoden voor het reinigen en desinfecteren van klauwen anders dan formaline en kopersulfaat. Tevens wordt inzicht verkregen in of reinigen met water een mogelijk alternatieve behandelmethode is.

Vraaggestuurd onderzoek

Dit onderzoek komt voort uit de ideeën die melkveehouders in 2022 via vragenlijsten doorgaven aan ZuivelNL. Door melkveehouders te vragen om onderzoeksideeën, wil ZuivelNL komen tot meer vraaggestuurd onderzoek. In totaal worden tien onderzoeksideeën uit 2022 daadwerkelijk uitgevoerd. Dit jaar kunnen melkveehouders opnieuw ideeën voor onderzoek doorgeven. Via ZuivelNL investeren Nederlandse melkveehouders jaarlijks zo’n 2 miljoen euro in onderzoek en innovatie.

Veearts Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Blijf op de hoogte en meld u aan voor de tweewekelijkse Veearts nieuwsbrief.