In de praktijk | Wet- en regelgeving

RDA: betere ondersteuning nodig bij euthanasie van dieren

In de bedrijfsmatige dierhouderij is betere ondersteuning nodig voor tijdige en zorgvuldige beslissingen rondom het voortijdig doden van zorgbehoevende dieren. Daarnaast moet euthanasie bij dieren beter bespreekbaar worden. Dat staat in een nieuwe zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA).

De zienswijze bevat aanbevelingen op vier aspecten: preventie (ofwel maatregelen die de noodzaak voor voortijdig doden verminderen of wegnemen), zorgvuldige besluitvorming, verantwoorde uitvoering en betere communicatie.

Er wordt vastgesteld dat beslisondersteuners, richtlijnen en protocollen bijdragen aan een zorgvuldiger en controleerbare besluitvorming en uitvoering. Daarom roept de RDA sectorpartijen op deze hulpmiddelen voor alle sectoren te ontwikkelen en op te nemen in kwaliteitssystemen. Zo’n instrumentarium is namelijk nog niet voor alle sectoren breed beschikbaar.

Meer en beter communiceren

Een andere conclusie is dat voortijdig doden van (veelal jonge) dieren een emotioneel en moreel beladen onderwerp is en daardoor lastig bespreekbaar. Dat kan belemmerend werken op het tijdig nemen van een besluit en kan ook maatregelen voor verbetering in de weg staan. In de bedrijfsmatige dierhouderij moet daarom meer en beter worden gecommuniceerd over het doden van zorgbehoevende dieren. Volgens de RDA kan de overheid hieraan bijdragen door het doden van dieren nadrukkelijker aandacht te geven in opleidingen van dierhouders en andere dierprofessionals.

Veearts Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Blijf op de hoogte en meld u aan voor de tweewekelijkse Veearts nieuwsbrief.