In de praktijk

Adema houdt ophokplicht vooralsnog in stand

De ophokplicht voor pluimvee blijft vooralsnog gelden in heel Nederland. Dat heeft minister Adema van LNV besloten naar aanleiding van de risicobeoordeling door de Deskundigengroep Dierziekten eind maart.

De deskundigen schatten het risico dat in ons land in de komende weken een pluimveebedrijf wordt besmet met vogelgriep nog steeds hoog in. Bij wilde vogels in het gehele land worden nog geregeld besmettingen gevonden, vooral bij kokmeeuwen.

De onzekerheid van het risico op vogelgriep is nu wel groter dan half januari, toen de vorige risicobeoordeling werd gemaakt. De onzekerheid is groter doordat er onvoldoende bekend is over de eigenschappen van de genetische variant van het H5N1-virus die momenteel tot besmettingen leidt onder kokmeeuwen en de mogelijke invloed hiervan op de verspreiding naar overige wilde vogelsoorten en gehouden pluimvee.

Veearts Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Blijf op de hoogte en meld u aan voor de tweewekelijkse Veearts nieuwsbrief.