In de praktijk

‘Geen vaccin beschikbaar tegen blauwtong serotype 3’

Er is op dit moment geen geschikt vaccin beschikbaar tegen blauwtong serotype 3 (BTV 3). Dat schrijft minister Adema van LNV in een brief aan de Tweede Kamer. BTV 3 is het blauwtongvirus dat onlangs is vastgesteld bij schapen en runderen in Nederland. Op 14 september aan het einde van de dag waren er 44 bevestigde gevallen, waarvan 30 bedrijven met schapen en 14 bedrijven met rundvee, vooral in het midden van het land. De verwachting is dat het virus zich voor de winter over heel Nederland heeft verspreid, afhankelijk van de weersomstandigheden.

BTV 3 is tot heden in de EU slechts vastgesteld op Sicilië en Sardinië. Hoe het virus de sprong naar Nederland heeft gemaakt is vooralsnog onduidelijk. Minister Adema noemt het niet beschikbaar zijn van een vaccin “een forse forse tegenvaller voor de dierhouders, omdat vaccinatie het belangrijkste instrument is om ziekte te voorkomen bij hun dieren. We zijn op dit moment met farmaceuten in gesprek om mogelijkheden te verkennen.”

Retrospectief onderzoek

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft retrospectief onderzoek uitgevoerd op melk- en bloedmonsters, genomen in de maand augustus. Doel van dit onderzoek was om een beeld te krijgen bij de mate van verspreiding van het virus en daarnaast om te bepalen hoelang het virus al in Nederland aanwezig is. Op basis van de resultaten van het retrospectief onderzoek kunnen zeer beperkt conclusies worden getrokken. “Het beeld dat nu bestaat op basis van de bekende besmettingen wordt niet door het rapport gewijzigd”, aldus minister Adema die opdracht gaf voor het onderzoek.

Monsters in te sturen door dierenarts

De NVWA zal op korte termijn niet alle meldingen van verdenkingen meer actief bezoeken om monsters te nemen. Bij meldingen uit het bekend besmette gebied kan de NVWA ervoor kiezen om deze locaties niet te bezoeken en de private dierenarts monsters in te laten sturen aan WBVR. Hierover zal de NVWA in de komende week communiceren met betrokken sectoren en dierenartsen.

Het blijft belangrijk om zicht te houden op de aanwezigheid van het virus. Verdenkingen moeten bij de NVWA gemeld blijven worden, aldus minister Adema, de NVWA houdt hiermee overzicht en kan monstername door dierenartsen aansturen. Verdenkingen die buiten het bekend besmette gebied liggen zal de NVWA nog wel zelf opvolgen.

Knuttenvrije periode

Minister Adema wil bezien of het mogelijk is om een knuttenvrije periode af te kondigen. Dit kan helpen om tijdelijk, in de winter, handel in levende dieren en levende dierlijke producten mogelijk te maken, zonder de aanvullende voorwaarden voor verplaatsing vanwege blauwtong die nu voor het bedrijfsleven tot hoge extra kosten leiden.

Veearts Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Blijf op de hoogte en meld u aan voor de tweewekelijkse Veearts nieuwsbrief.