Nog geen koppeling BGP-tool en KoeMonitor, overgangssituatie blijft gelden

29 apr 2022

Er is nog geen koppeling gerealiseerd tussen de BGP-tool en KoeMonitor, het borgingsinstrument van ZuivelNL. Zolang het SGD-bestuur nog geen overeenstemming heeft bereikt met de belanghebbende partijen, geldt de overgangssituatie waarmee het Koekompas vervangend is voor de BGP-tool.


Nog geen data-uitwisseling mogelijk tussen BGP-tool en KoeMonitor

20 okt 2021

Er is nog geen data-uitwisseling mogelijk tussen de BGP-tool en KoeMonitor mogelijk. Dat laat ZuivelNL desgevraagd weten.


SGD: overgangsregeling tot data-uitwisseling BGP-tool en KoeMonitor gereed is

6 apr 2021

Zolang er nog geen data-uitwisseling tussen KoeMonitor en de BGP-tool mogelijk is, geldt er een overgangsregeling.


Ophef over invoering KoeMonitor

5 jan 2021

Binnen de melkveehouderij is er de laatste tijd veel ophef over de invoering van KoeMonitor. Ook de rol van rundveedierenartsen komt daarbij aan de orde. Maar wat is er nou precies aan de hand? Waar komt de ophef vandaan? En hoe kan die met elkaar in de toekomst worden voorkomen? Wat is er aan de […]


‘Gebruik KoeMonitor is niet verplicht’

4 sep 2020

Het gebruik van KoeMonitor is geen overheidsverplichting. Wel kiest het merendeel van de zuivelverwerkers ervoor om het gebruik van KoeMonitor op te nemen in de leveringsvoorwaarden. Daardoor kunnen melkveehouders het toch als een verplichting voelen. Dat meldt controleorganisatie COKZ in een persbericht namens de partijen die betrokken zijn bij de invoering van KoeMonitor.


FrieslandCampina: KoeMonitor in basiseisen Foqus planet

17 dec 2019

Met ingang van 2020 wordt KoeMonitor opgenomen in de basiseisen van Foqus planet voor alle leden-melkveebedrijven van FrieslandCampina in Nederland. Dat heeft het bestuur van de coöperatie besloten. De ledenraad is over het besluit geïnformeerd, meldt FrieslandCampina.


KoeMonitor voor nog betere borging

26 aug 2019

De kwaliteit en veiligheid van Nederlandse melk en melkproducten staan wereldwijd hoog aan­geschreven. Dat willen de zuivelsector en overheid zo houden. Daarom wordt KoeMonitor per 1 januari 2020 geïntroduceerd. Wat merkt de melkveehouder daarvan?


KoeKompas per 1 januari een SGD-erkend BGP-format

25 jan 2023

Het KoeKompas is sinds 1 januari 2023 een SGD-erkend BGP-format. Het betreft een tussenoplossing die de overgangsregeling vervangt, zo meldt de SGD in haar nieuwsbrief.