Antibioticumgebruik rondom buikoperaties bij rundvee

In deze cursus van de faculteit Diergeneeskunde (Onderwijs voor professionals) komt aan bod hoe je als rundveedierenarts zo goed mogelijk profylaxe met antibiotica kan inzetten bij keizersnedes en andere buikoperaties bij koeien.

De bijeenkomst op 20 september wordt fysiek gehouden van 16.00-17.30 uur en digitaal van 18.00-19.00 uur. Deelnemers mogen zelf kiezen bij welke bijeenkomst zij aanwezig willen zijn.

Meer info: www.uu.nl