Congres ‘Where engineering meets veterinary medicine’

De Vlaamse Buiatrie Vereniging en de IE-NET Ingenieursvereniging organiseren op 2 en 3 juni 2022 voor het eerst samen een internationaal congres: ‘Where engineering meets veterinary medicine’.

Zowel de Vlaamse Buiatrie Vereniging als de IE-NET Ingenieursvereniging geloven dat er heel wat kennis uitgewisseld kan worden wat de komende jaren kan leiden tot nieuwe inzichten en verbeteringen voor de rundveesector. Dat is dan ook de reden waarom ze samen dit congres organiseren.

Het congres wordt gehouden op donderdag 2 en vrijdag 3 juni 2022 in het Augustijnenklooster in het centrum van Gent. Er zijn vier plenaire sessies met keynote onderwerpen die zullen toegelicht worden door (internationale) sprekers: transitiemanagement, hittestress, jongveeopfok en klauwgezondheid. Er is ook een vakbeurs zodat er tijdens de pauzes genetwerkt kan worden.

Meer info: www.buiatrienet.com