Netwerkdag Natuurlijke Veehouderij

Het Platform Natuurlijke Veehouderij organiseert op 21 juni een netwerkdag in Zwolle.

In het ochtendprogramma worden deelnemers bijgepraat over onder andere de activiteiten in het veld. Ook zijn er nieuwe partners aanwezig.

Na de lunch kunnen er workshops worden gevolgd:

1. Verder werken aan Weerstand
Een vervolg op de workshop Werken aan Weerstand. Wat gebeurt er op het gebied van kruidenrijke weiden? Hoe gebruiken boeren de stalboekjes en de adviezen die daarin staan?

2. Kennisgroep Dierenartsen Natuurlijke Veehouderij
Een groep dierenartsen wil zich hier verder profileren en meer leren over natuurlijke veehouderij. Het platform start een kennisgroep waarin op intervisiebasis meer geleerd wordt over natuurlijke veehouderij. Middelen zijn een klein onderdeel van een bredere benadering.

3. Kenniswiel als vliegwiel
In de visie van het platform staat het kenniswiel centraal: vanuit de praktijk ontwikkelen, delen en implementeren van kennis over natuurlijke veehouderij. Hoe kan dat nog beter en slimmer? Hoe wordt goed samengewerkt over de verschillende initiatieven heen?

Meer info: www.natuurlijkeveehouderij.nl