Vaarkamplezing: Mens en Dier: Relatiecrisis?

Op donderdag 9 juni 2022 organiseren de faculteit Diergeneeskunde en de Raad voor Dierenaangelegenheden op verzoek van het ministerie van LNV de vijfde (uitgestelde) Vaarkamplezing met als thema ‘Relatiecrisis?’

De positie van het dier verandert. Dieren worden meer en meer als partner gezien. Wat geeft ons houvast in de veranderende relatie? De wetenschap, de filosofie, de rechtsgeleerdheid?

De sprekers van deze Vaarkamplezing zijn: vanuit wetenschap: Frans de Waal, vanuit filosofie: Marjan Slob en vanuit rechtsgeleerdheid: Janneke Vink.

De bijeenkomst vindt plaats in de Geertekerk in Utrecht. Aanvang 16.15 – 18.00 uur, met aansluitend een borrel. De inloop start om 15.30 uur.

Meer info: www.rda.nl