NIEUWS


Schouten: verdiepend onderzoek vraag en aanbod dierenartsen

26 jul 2021

Demissionair minister Schouten van LNV heeft in overleg met de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht besloten om een verdiepend onderzoek te laten uitvoeren naar "vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van dierenartsen en de relevante trends die van invloed zijn op de gewenste capaciteit van de beroepsgroep". Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.


Gratis bloedonderzoek paarden op antistoffen tegen westnijlvirus

29 jul 2021

Dierenartsen kunnen in het transmissieseizoen van het westnijlvirus (WNV) (juni - november) bloed van paarden met neurologische verschijnselen gratis laten onderzoek op antistoffen tegen WNV in het kader van uitsluitingsdiagnostiek. Deze diagnostiek wordt middels een ministeriele subsidie gefinancierd. Dat meldt de GD.


LNV werkt aan plan van aanpak om hittestress te voorkomen

28 jul 2021

Vanuit het ministerie van LNV wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor bescherming van landbouwhuisdieren tegen hitte. Voor de basis van dit plan van aanpak (pdf) sprak het ministerie met betrokken partijen vanuit de overheid, de sector, dierenwelzijnsorganisaties en dierenartsen.


Intervisie tussen praktijken over voorschrijfbeleid antibiotica

26 jul 2021

In 2022 starten de beroepsverenigingen voor dierenartsen, met financiële steun van LNV, met intervisie-pilots met verschillende dierenartsenpraktijken over het voorschrijfbeleid voor antibiotica. Dat schrijft demissionair minister Schouten van LNV in een brief aan de Tweede Kamer.


LNV met pluimveesector in gesprek over vaccineren tegen vogelgriep

26 jul 2021

Het ministerie van LNV gaat deze zomer met de pluimveesectoren in gesprek over preventieve vaccinatie tegen vogelgriep. Hiermee voert de minister een motie uit van de Tweede Kamerleden Tjeerd de Groot (D66) en Thom van Campen (VVD). Zij verzochten de regering om zich samen met de sector in te zetten voor preventieve vaccinatie.


‘Verbod op geiten onthoornen tast dierwelzijn aan’

21 jul 2021

Als geiten horens hebben, kunnen ze elkaar ernstig verwonden. "Denk hierbij bijvoorbeeld aan een wond aan een uier waardoor afvoer uiteindelijk de enige optie is. Dit tast het dierwelzijn meer aan dan het onthoornen zelf. Het onthoornen vindt immers plaats onder algehele narcose en dieren krijgen pijnstilling na." Dat vertelt dierenarts Judith Bierens op Vakbladgeitenhouderij.nl.


‘Team overstromingen’ voor veterinaire zorg in Limburg

19 jul 2021

Voor de veterinaire zorg in het door watersnood getroffen gebied in Limburg, heeft de KNMvD in samenwerking met dierenartsen in de regio Limburg een ‘team overstromingen’ gevormd dat in contact staat met de GD, de faculteit Diergeneeskunde, de NVWA, het ministerie van LNV en de FVE.


Lager droogzetterverbruik bij verlengen VWP meerderekalfskoeien.

19 jul 2021

In een onderzoek van Wageningen Livestock Research naar duurmelken binnen het project 'Lactatie op Maat' resulteerde het verlengen van de vrijwillige wachttijd na afkalven tot inseminatie (VWP) van 50 naar 200 dagen in een lager droogzettergebruik op jaarbasis bij meerderekalfskoeien.