NIEUWS


Proef met vogelgriepvaccins begonnen

29 sep 2022

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) is begonnen met onderzoek naar de werking van drie vaccins tegen vogelgriep. In de proef worden de vaccins tegen het huidige H5-virus in legkippen getest. 


Onderzoek naar drie opkomende ziektekiemen bij pluimvee

29 sep 2022

Uit monitoringsdata van de afgelopen jaren is een stijging te zien voor een aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee.  In opdracht van de pluimveesector onderzocht Royal GD drie bacteriën: Gallibacterium anatis, de vlekziektebacterie (Erysipelothrix rhusiopathiae) en de ORT-bacterie (Ornithobacterium rhinotracheale), meldt Avined.


Project voor inzicht in relatie beweiding en diergezondheid

26 sep 2022 | Premium

Gezond Weiden is een nieuw vierjarig project met als doel inzicht krijgen in de relatie tussen beweiding en diergezondheid in Nederland en opstellen van praktische adviezen voor veehouders en dierenartsen.

Een analyse van 33 vaccinerende Nederlandse melkveebedrijven

21 sep 2022 | Kennispartner

Van 4 tot 8 september 2022 werd het WBC, het World Buiatrics Congress, georganiseerd in Madrid. Een congres dat elke twee jaar plaatsvindt en zich volledig richt op de diergeneeskunde rondom herkauwers. Ook HIPRA was hierbij aanwezig om dierenartsen van over de hele wereld middels de HIPRA Universities en poster presentaties meer inzichten te geven in dierziektepreventie wereldwijd. HIPRA Nederland heeft hier mede een mooie bijdragen in mogen leveren.

Melken voor Morgen: snelscan-longechografie en ziekteverwekker identificeren

21 sep 2022

Tijdens Melken voor Morgen zal dierenarts Thomas Lowie aan de hand van voorbeelden uit de praktijk laten zien hoe goed kalveren hun klinische tekenen van pneumonie voor melkveehouders en dierverzorgers kunnen verbergen en hoe de vaststelling van een longontsteking met snelscan longechografie verbeterd kan worden. Verder zal Lowie ingaan op de mogelijkse economische gevolgen van een late detectie van pneumonie.

Gerichte diagnostiek met Dechra Paper Ringen voor de behandeling van mastitis

21 sep 2022 | Kennispartner

Mastitis is nog steeds één van de meest voorkomende gezondheidsproblemen in de melkveehouderij met een hoog antibioticagebruik. Het heeft een negatieve invloed op het dierenwelzijn, de melkkwaliteit, bedrijfsresultaten en het werkplezier van de melkveehouder.

LNV: eind 2023 convenant dierwaardige veehouderij

21 sep 2022

Eind 2023 moet er een convenant zijn afgesloten met diersectoren, ketenpartijen en maatschappelijke organisaties voor een dierwaardige veehouderij. Alle schakels in de keten worden bij het convenant betrokken. Dat meldt het ministerie van LNV in de rijksbegroting voor 2023 die op Prinsjesdag werd gepresenteerd.


Amerikaans onderzoek naar monkeypox bij vee

15 sep 2022 | Premium

Onderzoekers van de Pennsylvania State University in de Verenigde Staten gaan onderzoek doen naar onder andere de gevoeligheid van runderen en varkens voor monkeypox.