NIEUWS


Blauwtong vastgesteld op vier schapenbedrijven in Noord-Holland en Utrecht

6 sep 2023

Bij schapen van vier schapenhouderijen in de gemeente Wijdemeren (provincie Noord-Holland) en de gemeente Stichtse Vecht (provincie Utrecht) is het blauwtongvirus geconstateerd. Dat meldt het ministerie van LNV. Het serotype van het virus moet nog worden vastgesteld.


489 dierenartsklinieken in handen van ketens

5 sep 2023

489 dierenartsklinieken in Nederland zijn in handen van private acquity zoals de ketens IVC Evidensia, AniCura, CVS en Vetpartners. Dat staat in een brief van demissionair minister Adema van LNV met antwoorden op Kamervragen van de PvdD over dierenartskosten voor de behandeling van gezelschapsdieren.


‘Sneller en beter advies met apparaat voor bloedanalyse’

5 sep 2023 | Premium

Door BoviLab te gebruiken, ben je als rundveedierenarts een betere gesprekspartner voor je klanten. Dat zegt Mark van Kleef van Klevet Koeienpraktijk. Hij liet het bloedanalyseapparaat overkomen uit Japan en is de eerste Nederlandse dierenarts die het gebruikt.


KNMvD doet aanbevelingen aan politieke partijen

1 sep 2023

Vanwege de Tweede Kamerverkiezingen die op 22 november worden gehouden, vraagt de KNMvD politieke partijen om in hun verkiezingsprogramma's aandacht te hebben voor dierenwelzijn, diergezondheid, veterinaire volksgezondheids- en milieuaspecten.


RE-gehalte in melkveerantsoen komt mogelijk hoger uit dan in 2022

28 aug 2023

Het ruw-eiwitgehalte (RE-gehalte) van het melkveevoerrantsoen zal dit jaar hoger uitkomen dan in 2022. Dat verwacht het CBS op basis van de nu beschikbare gegevens.


Adema waardeert inzet en aanpak reductie antibioticagebruik

28 aug 2023

In 2022 is in de veehouderij wederom een verlaging gerealiseerd van het antibioticagebruik ten opzichte van het jaar ervoor. "Ik waardeer de inzet en aanpak van de sectoren en dierenartsen die de afgelopen jaren grote stappen hebben gezet", schrijft demissionair minister Adema van LNV in een brief aan de Tweede Kamer.


Dashboard geeft inzicht in prestaties van rundveepraktijk

23 aug 2023 | Premium

Trainings- en adviesbureau digiRedo komt met een dashboard dat rundveedierenartsen inzicht geeft in hoe hun praktijk presteert. Dat inzicht kan leiden tot een effectievere organisatie. En dat zorgt niet alleen voor betere resultaten, maar ook voor meer werkgeluk, zeggen Tom Vanholder en René van den Bos van digiRedo.

Terug naar het begin: immuniteit van het pasgeboren kalf

22 aug 2023 | Kennispartner

In de praktijk behandelen we dagelijks kalveren met diarree of longproblemen. Om preventieve maatregelen te kunnen nemen is het van belang de immuniteit van het kalf te verhogen. Inzicht en kennis van de opbouw van het immuunsysteem is hiervoor essentieel. Welke rol speelt de maternale immuniteit bij de afweer van het kalf? Welke factoren kunnen immuniteitsopbouw van het pasgeboren kalf verbeteren?