NIEUWS

Vruchtbaar de zomer door

11 aug 2021 | Kennispartner

Hittestress bij koeien leidt niet alleen op korte termijn tot productieverlies, maar kan op lange termijn ook tot vruchtbaarheidsproblemen leiden. Na een lange periode van (extreem) warm weer bleken afgelopen jaar veel koeien niet (meer) drachtig te zijn. De juiste voerstrategie tijdens hittestress kan een groot verschil maken.

Vleesvarkens gevoerd met larven even gezond als soortgenoten met regulier dieet

11 aug 2021

Vleesvarkens die met larven van de zwarte soldaatvlieg (BSF) worden gevoerd, lijken even gezond (of zelfs gezonder) te zijn dan hun soortgenoten die een regulier, op soja gebaseerd dieet krijgen. Dat hebben onderzoekers van Wageningen University & Research en de Universiteit Leiden ontdekt.


Toelatingsexamen voor opleiding Diergeneeskunde in Vlaanderen

11 aug 2021 | Premium

Vanwege de grote toestroom van (buitenlandse) studenten, te veel afgestudeerde dierenartsen (vooral voor gezelschapsdieren) en om de kwaliteit van de opleiding te bewaren, komt er vanaf studiejaar 2023-2024 een toelatingsexamen voor de opleiding Diergeneeskunde in Vlaanderen. Dat heeft de Vlaamse minister van Onderwijs en Dierenwelzijn Ben Weyts besloten.

Live Q&A sessie met Dr. Antonio Vela over de wereld van reproductie

11 aug 2021 | Kennispartner

Dr. Antonio Vela is afgestudeerd in 1998, en sinds 2017 een geassocieerd professor aan de Faculteit Diergeneeskunde van Zaragoza. Momenteel werkt hij eveneens als onafhankelijk consultant bij de grootste varkensintegratie in Spanje; ThinkinPig SL. Hij is een gerenommeerd expert op het gebied van vruchtbaarheid, met als specialisatie echografie van het vruchtbaarheidsstelsel. Onlangs presenteerde hij voor […]

Activiteit vleeskuiken zegt niet alles over loopscore

9 aug 2021

De activiteit van vleeskuikens is gerelateerd aan hun loopscore, maar met alleen activiteitsmetingen kunnen vleeskuikens met een goede of een suboptimale loopscore nog niet volledig worden onderscheiden. Dat is de hoofdconclusie van een onderzoek door Wageningen Livestock Research.


Operatie koe soms zonder antibiotica

9 aug 2021 | Premium

Buikoperaties kunnen worden uitgevoerd zonder gebruik van profylactische en postoperatieve antibio­ticabehandelingen als je er als dierenarts voor kunt zorgen dat alle omstandigheden optimaal zijn. Bij sectio’s kan in een optimale situatie het postoperatieve antibioticumgebruik achterwege blijven. Dat blijkt uit onderzoek door Ruurd Jorritsma, Inge van Geijlswijk en Mirjam Nielen van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.


Gezondheid en levensduur koe gerelateerd aan start lactatie

6 aug 2021

De gezondheid en levensduur van koeien is gerelateerd aan de opstart van de lactatie. Dat blijkt uit een studie op de Dairy Campus van Wageningen Livestock Research. Resultaten laten zien dat koeien die nog een keer afkalfden en de volgende lactatie bereikten aan het begin van de lactatie een hogere concentratie vetzuren hadden en een hogere melkproductie met minder variatie tussen dagen.


Gratis bloedonderzoek paarden op antistoffen tegen westnijlvirus

29 jul 2021

Dierenartsen kunnen in het transmissieseizoen van het westnijlvirus (WNV) (juni - november) bloed van paarden met neurologische verschijnselen gratis laten onderzoek op antistoffen tegen WNV in het kader van uitsluitingsdiagnostiek. Deze diagnostiek wordt middels een ministeriele subsidie gefinancierd. Dat meldt de GD.