Berichtenoverzicht

Project voor inzicht in relatie beweiding en diergezondheid

Gezond Weiden is een nieuw vierjarig project met als doel inzicht krijgen in de relatie tussen beweiding en diergezondheid in Nederland en opstellen van praktische adviezen voor veehouders en dierenartsen.


Project voor inzicht in relatie beweiding en diergezondheid

26 sep 2022

Gezond Weiden is een nieuw vierjarig project met als doel inzicht krijgen in de relatie tussen beweiding en diergezondheid in Nederland en opstellen van praktische adviezen voor veehouders en dierenartsen.

Melken voor Morgen: snelscan-longechografie en ziekteverwekker identificeren

Tijdens Melken voor Morgen zal dierenarts Thomas Lowie aan de hand van voorbeelden uit de praktijk laten zien hoe goed kalveren hun klinische tekenen van pneumonie voor melkveehouders en dierverzorgers kunnen verbergen en hoe de vaststelling van een longontsteking met snelscan longechografie verbeterd kan worden. Verder zal Lowie ingaan op de mogelijkse economische gevolgen van een late detectie van pneumonie.


Melken voor Morgen: snelscan-longechografie en ziekteverwekker identificeren

21 sep 2022

Tijdens Melken voor Morgen zal dierenarts Thomas Lowie aan de hand van voorbeelden uit de praktijk laten zien hoe goed kalveren hun klinische tekenen van pneumonie voor melkveehouders en dierverzorgers kunnen verbergen en hoe de vaststelling van een longontsteking met snelscan longechografie verbeterd kan worden. Verder zal Lowie ingaan op de mogelijkse economische gevolgen van een late detectie van pneumonie.

LNV: eind 2023 convenant dierwaardige veehouderij

Eind 2023 moet er een convenant zijn afgesloten met diersectoren, ketenpartijen en maatschappelijke organisaties voor een dierwaardige veehouderij. Alle schakels in de keten worden bij het convenant betrokken. Dat meldt het ministerie van LNV in de rijksbegroting voor 2023 die op Prinsjesdag werd gepresenteerd.


LNV: eind 2023 convenant dierwaardige veehouderij

21 sep 2022

Eind 2023 moet er een convenant zijn afgesloten met diersectoren, ketenpartijen en maatschappelijke organisaties voor een dierwaardige veehouderij. Alle schakels in de keten worden bij het convenant betrokken. Dat meldt het ministerie van LNV in de rijksbegroting voor 2023 die op Prinsjesdag werd gepresenteerd.

Faculteit Diergeneeskunde breidt plekken masteropleiding uit naar 240

Om de instroom van dierenartsen op de arbeidsmarkt te verhogen heeft de faculteit Diergeneeskunde vanaf september dit jaar het aantal opleidingsplekken in de master die opleidt tot dierenarts opgehoogd van 190 naar 240. Dat moet bijdragen aan het verkleinen van het tekort aan dierenartsen.


Faculteit Diergeneeskunde breidt plekken masteropleiding uit naar 240

14 sep 2022

Om de instroom van dierenartsen op de arbeidsmarkt te verhogen heeft de faculteit Diergeneeskunde vanaf september dit jaar het aantal opleidingsplekken in de master die opleidt tot dierenarts opgehoogd van 190 naar 240. Dat moet bijdragen aan het verkleinen van het tekort aan dierenartsen.

Dit jaar geen Terugkomdag 1 voor IKM-dierenartsen

In 2022 hoeven IKM-dierenartsen geen Terugkomdag 1 te volgen. Dit om de druk op dierenartsen en organisatie te verminderen. In 2023 vindt een aangepaste Terugkomdag 2 plaats. Dat meldt ZuivelNL.


Dit jaar geen Terugkomdag 1 voor IKM-dierenartsen

13 sep 2022

In 2022 hoeven IKM-dierenartsen geen Terugkomdag 1 te volgen. Dit om de druk op dierenartsen en organisatie te verminderen. In 2023 vindt een aangepaste Terugkomdag 2 plaats. Dat meldt ZuivelNL.

Dactari stelt vertrouwenspersonen beschikbaar voor dierenartsenpraktijken

Dierenartsencoöperatie Dactari faciliteert dierenartsenpraktijken per 19 september met het beschikbaar stellen van een pool van vertrouwenspersonen voor alle werknemers.


Dactari stelt vertrouwenspersonen beschikbaar voor dierenartsenpraktijken

12 sep 2022

Dierenartsencoöperatie Dactari faciliteert dierenartsenpraktijken per 19 september met het beschikbaar stellen van een pool van vertrouwenspersonen voor alle werknemers.

Laagdrempelige nascholing

De Stichting Geborgde Dierenarts stelt nascholing sinds 1 januari van dit jaar verplicht voor de Geborgde Dierenarts. “Wij vinden dat dierenartsen inzichtelijk moeten kunnen maken dat ze aan nascholing doen, en dat op een laagdrempelige manier”, zegt voorzitter Eric van der Velden van de SGD-werkgroep Nascholing.


Laagdrempelige nascholing

5 sep 2022

De Stichting Geborgde Dierenarts stelt nascholing sinds 1 januari van dit jaar verplicht voor de Geborgde Dierenarts. “Wij vinden dat dierenartsen inzichtelijk moeten kunnen maken dat ze aan nascholing doen, en dat op een laagdrempelige manier”, zegt voorzitter Eric van der Velden van de SGD-werkgroep Nascholing.