Categorie: Frank de Vries

Liefde komt van twee kanten

2 juni

Het veterinair antibioticumgebruik ligt al jaren onder vuur. Met de politieke inmenging werden stevige reductiedoelen ingezet. En warempel, deze doelen worden nog perfect bereikt ook. Een pluim voor de sector, zou je zeggen. Lees verder

Automatiseerder levert dierenartsen aanbetaalde software niet

1 mei

In het veterinaire veld is een automatiseringsbedrijf actief dat praktijken een forse aanbetaling laat doen voor een automatiseringspakket, maar de levering van het pakket schuift vervolgens op de lange baan. Inmiddels wachten naar schatting 15 dierenartsenpraktijken, die naar eigen zeggen tussen de 10.000 en 25.000 aanbetaalden, op hun pakket. Lees verder

Obsessie

16 april

Dwangmatig denken wordt met een mooi woord een obsessie genoemd. In mijn ogen is dit woord de laatste vier jaar volledig van toepassing op het antibioticum dossier in de veesectoren. Inmiddels is een schare aan ambtenaren, politici, beleidsmakers en ook boeren en veeartsen geobsedeerd door de gedachte van minder, minder en nog eens minder antibiotica gebruik. Lees verder

Dierenartsen krijgen rapportcijfer van SDa

26 maart

De Autoriteit Diergeneesmiddelen SDa presenteerde op 25 maart 2014 het voorschrijfgedrag van dierenartsen bij het antibioticumgebruik. De zogenaamde Veterinaire Benchmarkindicator (VBI) maakt een analyse over de hoeveelheid voorgeschreven antibiotica per individuele dierenarts. De cijfers over 2012 werden gepresenteerd. Lees verder

Spring maar achterop

7 februari

De discussies over het nog verder terugdringen van het antibioticumgebruik bij vee en het apotheekrecht voor dierenartsen laaien weer op. Vooral vanuit de linkse politieke coulissen komen harde eisen. Lees verder

De waarheid

24 januari

Dat is een waarheid als een koe is een bekend spreekwoord. Het betekent dat iets vanzelfsprekend is. Nou, de laatste tijd gaat dat helemaal niet op in koeienland. Zo passeerden recent de geboortekrik en de hormonenspuit in vele media en de koe had het nakijken. Lees verder

Help, China

26 november

China helpen met kennis Lees verder

Zoönosen rukken op

7 oktober

Zoönosen, ziektes die overgaan van mens op dier, rukken op. Circa 75 procent van de opkomende ziektes bij de mens is van zoönotische aard, aldus het Instituut RIVM. Lees verder

Profiel voorzitter KNMvD

30 september

De beroepsgroep voor dierenartsen KNMvD zoekt een nieuwe voorzitter omdat de huidige captain, Ludo Hellebrekers, in maart 2014 afzwaait. Namen van mogelijke kandidaten zoemen al door het land. Ik heb het profiel van de voorzitter wat bestudeerd en met de achterban van de KNMvD in het achterhoofd heb ik vervolgens gekeken wie het beste kan opvolgen. Lees verder