Antibiotica | Dossier

Het dossier antibiotica geeft u informatie over het verantwoord omgaan met antibiotica bij rundvee, varkens, pluimvee, schapen, geiten en paarden.

Voor de diersectoren zijn formularia gemaakt. Dat zijn ‘kookboeken’ waarin je kunt vinden welke middelen je voor welke bacteriële aandoening nog mag inzetten. Dierenartsen en veehouders zijn verplicht zich hier aan te houden. Bovenop die formularia zijn diverse zogenaamde ‘richtlijnen’ in ontwikkeling. Dat zijn vooral hulpmiddelen voor de dierenartsen om lastige aandoeningen volgens een bepaald protocol te lijf te kunnen. Naast de richtlijnen en formularia wordt in dit dossier ook het laatste antibioticanieuws gepubliceerd.

Mens zelf belangrijkste bron van ESBL-antibioticaresistentie

3 september 2019

De mens zelf is de belangrijkste bron van ESBL-antibioticaresistentie, blijkt uit nieuw gepubliceerd onderzoek in The Lancet Planetary Health. Dat meldt de faculteit Diergeneeskunde  van de Universiteit Utrecht. Lees verder

Antibioticaresistentie stabiel in Nederland

1 juli 2019

In Nederland blijft het aantal bacteriën dat resistent is voor antibiotica redelijk stabiel. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport NethMap/MARAN 2019. In dat rapport wordt onder meer genoemd dat in de darmen van landbouwhuisdieren over het afgelopen jaar een stabilisering in resistentie van bacteriën is te zien. Lees verder

Stabilisering antibioticaresistentie in dieren

27 juni 2019

“We zien over het afgelopen jaar een stabilisering in resistentie van bacteriën in de darmen van landbouwhuisdieren. Dit komt overeen met de stabilisering in antibioticagebruik van het afgelopen jaar.” Lees verder

SDa: antibioticagebruik in veehouderij stabiliseert

14 juni 2019

Het gebruik van antibiotica in de veehouderij is in 2018 gemiddeld genomen licht gedaald, maar de facto bevindt het gebruik zich al enige jaren nagenoeg op hetzelfde niveau. Dat meldt de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa). Lees verder

Varkenshouders beginnen met traject antibioticareductie

19 maart 2019

Een groep varkenshouders begint in april met het project Optimaliseren Diergezondheid Varkenshouderij voor reductie van het antibioticagebruik met behulp van een coach. Dat meldt de ZLTO die het project uitvoert samen met de POV en faculteit Diergeneeskunde. Lees verder

SDa voert nieuwe benchmark antibiotica varkens in

5 februari 2019

Het ‘aanvaardbare gebruik’ van antibiotica is door de Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (SDa) in een nieuwe benchmarkwaarde weergegeven. Die waarde wordt gefaseerd ingevoerd. Dat meldt de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Lees verder

Antibioticagebruik melkgeitensector centraal geregistreerd

14 januari 2019

De melkgeitensector is begonnen met centraal registreren van het antibioticagebruik. Dat gebeurt op vrijwillige basis, meldt het Platform Melkgeitenhouderij in een brief aan geitenhouders. Lees verder

Europarlement akkoord met Europese diergeneesmiddelenwet

25 oktober 2018

Het Europees Parlement is op 25 oktober akkoord gegaan met de invoering van een Europese diergeneesmiddelenwet. Deze wet moet er onder andere voor zorgen dat er alleen nog dierlijke producten de EU binnen kunnen komen uit derde landen die Europese standaarden voor antibioticagebruik hanteren. Lees verder

Verkoop veterinaire antibiotica gedaald

17 oktober 2018

De verkoop van antibiotica in Nederland voor gebruik in de veehouderij daalde in 2016 met ruim 18 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dat staat in een nieuw rapport van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Lees verder

Resistente bacteriën in darmen gerelateerd aan antibioticumgebruik

6 augustus 2018

Het niveau van antibioticumresistentie in de darmen van varkens en vleeskuikens is gerelateerd aan het antibioticumgebruik. Dat blijkt uit internationaal onderzoek door wetenschappers van onder andere Wageningen Bioveterinary Research en Universiteit Utrecht. Lees verder