Antibiotica | Dossier

Het dossier antibiotica geeft u informatie over het verantwoord omgaan met antibiotica bij rundvee, varkens, pluimvee, schapen, geiten en paarden.

Voor de diersectoren zijn formularia gemaakt. Dat zijn ‘kookboeken’ waarin je kunt vinden welke middelen je voor welke bacteriële aandoening nog mag inzetten. Dierenartsen en veehouders zijn verplicht zich hier aan te houden. Bovenop die formularia zijn diverse zogenaamde ‘richtlijnen’ in ontwikkeling. Dat zijn vooral hulpmiddelen voor de dierenartsen om lastige aandoeningen volgens een bepaald protocol te lijf te kunnen. Naast de richtlijnen en formularia wordt in dit dossier ook het laatste antibioticanieuws gepubliceerd.

Varkenshouders beginnen met traject antibioticareductie

19 maart 2019

Een groep varkenshouders begint in april met het project Optimaliseren Diergezondheid Varkenshouderij voor reductie van het antibioticagebruik met behulp van een coach. Dat meldt de ZLTO die het project uitvoert samen met de POV en faculteit Diergeneeskunde. Lees verder

SDa voert nieuwe benchmark antibiotica varkens in

5 februari 2019

Het ‘aanvaardbare gebruik’ van antibiotica is door de Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (SDa) in een nieuwe benchmarkwaarde weergegeven. Die waarde wordt gefaseerd ingevoerd. Dat meldt de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Lees verder

Antibioticagebruik melkgeitensector centraal geregistreerd

14 januari 2019

De melkgeitensector is begonnen met centraal registreren van het antibioticagebruik. Dat gebeurt op vrijwillige basis, meldt het Platform Melkgeitenhouderij in een brief aan geitenhouders. Lees verder

Europarlement akkoord met Europese diergeneesmiddelenwet

25 oktober 2018

Het Europees Parlement is op 25 oktober akkoord gegaan met de invoering van een Europese diergeneesmiddelenwet. Deze wet moet er onder andere voor zorgen dat er alleen nog dierlijke producten de EU binnen kunnen komen uit derde landen die Europese standaarden voor antibioticagebruik hanteren. Lees verder

Verkoop veterinaire antibiotica gedaald

17 oktober 2018

De verkoop van antibiotica in Nederland voor gebruik in de veehouderij daalde in 2016 met ruim 18 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dat staat in een nieuw rapport van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Lees verder

Resistente bacteriën in darmen gerelateerd aan antibioticumgebruik

6 augustus 2018

Het niveau van antibioticumresistentie in de darmen van varkens en vleeskuikens is gerelateerd aan het antibioticumgebruik. Dat blijkt uit internationaal onderzoek door wetenschappers van onder andere Wageningen Bioveterinary Research en Universiteit Utrecht. Lees verder

Antibioticagebruik bij dieren in België fors gedaald

28 juni 2018

Het antibioticagebruik bij dieren in België is in 2017 met 7,4% gedaald ten opzichte van 2016. Dat betekent in vergelijking met 2011 een daling van 25,9 procent. Dat blijkt uit cijfers van het FAVV. Lees verder

Antibioticagebruik veehouderij veelal gedaald

14 juni 2018

Het gebruik van antibiotica, uitgedrukt in dierdagdoseringen, is in 2017 ten opzichte van het jaar ervoor in de meeste diersectoren gedaald. Het gebruik in de melkveesector is echter met 1,5 procent gestegen. Lees verder

RIVM: fagen kunnen antibioticagebruik mogelijk verminderen

30 mei 2018

Bacteriofagen (virussen die bacteriën kunnen doden) bieden mogelijk een kans om het antibioticagebruik in de veehouderij te verminderen. Dat meldt het RIVM in een nieuw rapport over bacteriofagen. Lees verder

Kans op besmetting met ESBL via vlees is klein

12 februari 2018

Dat mensen vooral besmet raken met ESBL’s door het eten van (kippen)vlees blijkt een misvatting. Dat meldt Wageningen Bioveterinary Research. Uit nieuw onderzoek komt naar voren dat de kans op besmetting met ESBL’s via de veehouderij klein is. Lees verder