Q-koorts | Dossier

Het dossier Q-koorts biedt u een overzicht van al het nieuws en achtergronden over Q-koorts.

Q-koorts wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnettii. Q-koorts is een infectieziekte die van dieren op mensen kan overgaan (zoönose). In Nederland zijn vooral besmette melkgeiten en melkschapen de bron voor mensen. Q-koorts is niet van mens op mens overdraagbaar. Een Q-koortsepidemie bij mensen met de omvang als in Nederland tussen 2007 en 2010 heeft zich nog niet eerder voorgedaan in de wereld. Op het hoogtepunt in 2009 kwamen er 2.354 meldingen van Q-koorts binnen bij het RIVM. Vanwege de epidemie werden duizenden melkgeiten en melkschapen geruimd. Sinds eind 2012 is de Q-koortsepidemie voorbij.

Bron Q-koorts in Bodegraven niet vastgesteld

22 mei 2018

In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hadden drie gezinsleden afgelopen zomer Q-koorts. Onderzoekers hebben geen bron van de besmettingen kunnen vaststellen. Het onderzoek is gestopt. Dat meldt het RIVM. Lees verder

Onderzoek naar drie mensen met Q-koorts

30 november 2017

Er loopt momenteel een onderzoek naar de bron van een Q-koortsbesmetting van drie mensen uit één gezin in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De GGD, NVWA, RIVM, WBVR en GD zijn betrokken bij dit onderzoek. Lees verder

Ombudsman doet vervolgonderzoek naar Q-koortsaanpak

30 juni 2016

De Nationale ombudsman onderzoekt welke lessen de overheid heeft getrokken uit de aanpak van de Q-koorts. Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoeksrapport van de Ombudsman ‘Het spijt mij, over Q-koorts en de menselijke maat’ van juni 2012. De ombudsman verwacht zijn nieuwe onderzoek eind 2016 af te ronden. Lees verder

Alle Nederlandse melkgeiten en -schapenbedrijven vrij van Q-koorts

9 juni 2016

In Nederland zijn sinds 7 juni officieel geen melkgeiten- en melkschapenbedrijven met meer dan vijftig dieren meer waar nog een besmetstatus voor Q-koorts op rust. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De verplichte vaccinatie tegen Q-koorts en de verplichte deelname aan het reguliere tankmelkonderzoek blijven voor al deze bedrijven echter onverminderd van kracht. Lees verder

NVWA: schapen en geiten weer vaccineren tegen Q-koorts

18 mei 2016

Alle kinderboerderijen, zorgboerderijen, boerencampings et cetera en professionele melkschapen- en melkgeitenbedrijven en opfokbedrijven met meer dan vijftig dieren moeten voor 1 augustus 2016 hun schapen en geiten laten vaccineren tegen Q-koorts. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees verder

Diergezondheid groot goed op Dag van het Schaap

18 mei 2016

Op 11 juni aanstaande vindt het tweejaarlijkse event de Dag van het Schaap plaats, in Ermelo. De organisatie hoopt hier tientallen rassen samen te brengen voor een groot publiek. Dat vergt nogal wat; de regelgeving voor met name de diergezondheid maakt de organisatie complex. Lees verder

Enquête over bijwerkingen van Q-koortsvaccin

19 april 2016

Dierenartsen van de zogenoemde geitencontactcommissie hebben een enquête opgesteld voor geitenhouders over bijwerkingen van het Q-koortsvaccin Coxevac. Lees verder

50 procent kans op Q-koorts na blootstelling aan tien bacteriën

1 maart 2016

Blootstelling aan kleine aantallen Coxiella burnetii, de bacterie die Q-koorts veroorzaakt, geeft een hoge kans op infectie en ziekte: bij tien bacteriën is de kans op ziekte al 50 procent. Dat toont John Brooke aan met zijn promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht. Lees verder

Meteorologisch rekenmodel brengt risico Q-koortsbesmetting in kaart

9 september 2015

Met behulp van een meteorologisch rekenmodel kan tot op straatniveau in kaart worden gebracht welke mensen en bedrijven een risico lopen om besmet te raken met Q-koorts. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Jeroen van Leuken aan de Universiteit Utrecht. Lees verder

NVWA: voor 1 augustus vaccineren tegen Q-koorts

21 mei 2015

Professionele melkschapen- en melkgeitenbedrijven met meer dan vijftig dieren en ‘publieksbedrijven’, zoals kinderboerderijen, zorgboerderijen en boerencampings, hebben nog tot 1 augustus 2015 de tijd om hun schapen en geiten te vaccineren tegen Q-koorts. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert na 1 augustus of het enten ook daadwerkelijk is gebeurd. Lees verder