Vogelgriep | Dossier

Het dossier Vogelgriep biedt u een overzicht van al het nieuws en achtergronden over vogelgriep.

Vogelgriep (aviaire influenza, AI) is een verzamelnaam voor verschillende griepvirussen die gevaarlijk kunnen zijn voor pluimvee. Vooral kippen, kalkoenen, watervogels, waad-, strand- en loopvogels en spreeuwen kunnen erg ziek worden van aviaire influenza en kunnen er dood aan gaan. Sommige varianten van aviaire influenza zijn ook overdraagbaar op mensen. Aviaire influenza kent twee vormen: een milde vorm (laagpathogeen, LPAI) en een gevaarlijke vorm (hoogpathogeen, HPAI). De gevaarlijke vorm wordt ook wel vogelpest genoemd. De meeste aviaire influenzavirussen zijn van de milde variant. Dieren die geïnfecteerd zijn met deze milde variant, vertonen nauwelijks ziekteverschijnselen. LPAI kan echter veranderen in de zeer besmettelijke variant HPAI. Om die reden worden bedrijven ook bij een uitbraak van de milde vorm geruimd.

Laag risico op hoogpathogene vogelgriep

4 oktober 2019

Het risico voor de Nederlandse commerciële pluimveehouderij om besmet te raken met hoogpathogene vogelgriep wordt momenteel ingeschaald als laag. Dat meldt Wageningen Bioveterinary Research. Lees verder

Ruiming bij besmetting met laagpathogene H3N1-vogelgriep

28 augustus 2019

Mocht een H3N1-vogelgriepbesmetting zich onverhoopt in Nederland voordoen, dan wordt het getroffen pluimveebedrijf geruimd. Dat heeft het ministerie van LNV op 24 augustus besloten, meldt Avined die om overheidsmaatregelen bij een mogelijke uitbraak had verzocht. Lees verder

België: maatregelen tegen verspreiding laagpathogene vogelgriep

20 mei 2019

België neemt ‘dringende maatregelen’ om verdere verspreiding van het laagpathogene H3-virus tegen te gaan. De maatregelen gelden voor alle Belgische pluimveebedrijven. Dat meldt Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ). Lees verder

Alert zijn op laagpathogene vogelgriep

8 mei 2019

In België zijn er veel problemen door laagpathogene vogelgriep van het type H3N1 bij kippen. Vooral Nederlandse pluimveehouders die contacten hebben met het besmette gebied, bijvoorbeeld door import van dieren, dienen alert te zijn op klinische verschijnselen bij hun kippen. Dat meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Lees verder

Laagpathogene vogelgriep in Vlaanderen

26 april 2019

In Vlaanderen is een laagpathogeen vogelgriepvirus gedetecteerd bij pluimvee. Volgens Pluimveeweb.nl is het virus geconstateerd op vier leghennenbedrijven en vier vermeerderingsbedrijven. Lees verder

Vogelgriep bij watervogels in Drenthe

27 december 2018

In Veeningen in Drenthe is bij watervogels in een vogelwinkel vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een laagpathogene variant van vogelgriep. Dat maakte het ministerie van LNV 24 december bekend. Lees verder

Ophokplicht in hele land opgeheven

12 april 2018

De ophok- en afschermplicht voor pluimvee wordt per 13 april opgeheven. Dat heeft het ministerie van LNV bekendgemaakt. Eerder was de ophok- en afschermplicht al voor een deel van het land ingetrokken. Lees verder

Ophokplicht pluimvee wordt deels ingetrokken

27 maart 2018

Vanaf 30 maart wordt de afscherm- en ophokplicht in delen van Oost- en Zuid-Nederland ingetrokken als de vogelgriepsituatie de komende dagen niet verandert. Dat heeft minister Schouten van LNV de pluimveesector meegedeeld. Voor de overige regio’s blijft de afscherm- en ophokplicht onverkort van kracht. Lees verder

Schouten onderzoekt regionaal opheffen ophokplicht

14 maart 2018

Minister Schouten van LNV gaat onderzoeken of het mogelijk en verantwoord is om de ophokplicht voor pluimvee regionaal op te heffen. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder

Vogelgriep op eendenbedrijf in Kamperveen

13 maart 2018

Op een eendenbedrijf in Kamperveen in Overijssel is vogelgriep vastgesteld. Het ministerie van LNV heeft dat bevestigd. Lees verder