Kennispartnerbericht van Universiteit Utrecht

Oproep: Klinische gevallen van BVD en IBR

De Universiteit Utrecht wil klinische verschijnselen van IBR en BVD vastleggen op foto’s en in video’s. Dierenartsen die in de praktijk runderen tegenkomen met verschijnselen van IBR en BVD, kunnen dat melden bij de universiteit.

In april 2018 is de landelijke aanpak IBR en BVD gestart. Het doel is om te komen tot de eradicatie van beide infectieziekten, die veel schade aanrichten in de veehouderij.
Veel dierenartsen kennen het klinisch beeld van dieren die acuut ziek zijn door een van beide infectieziekten, zoals forse neusuitvloeiing en vuurrode slijmvliezen ten gevolge van IBR en slijmvlieslaesies in de bek en hevige diarree bij dieren met BVD.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen we dergelijke acute ziektebeelden steeds minder gaan zien. Daarom willen we deze beelden nu voor het onderwijs vastleggen op foto’s en in video’s.

Daarom de volgende vraag:

Komt u in de praktijk een rund tegen met klinische klachten van IBR of BVD (geldt dus niet voor PI’s en latent geïnfecteerde dieren zonder klinische verschijnselen), wilt u dan contact met ons opnemen? We willen dan graag proberen om de verschijnselen van de dieren op het bedrijf vast te leggen, overigens zonder dat duidelijk is bij welke veehouder de opnames zijn gemaakt. Eventueel kunnen we voor dit doel ook dieren overnemen en naar Utrecht transporteren.

Komt u dieren met klinische verschijnselen van IBR of BVD tegen, dan graag contact met ons opnemen via 030-2531248 of via r.jorritsma@uu.nl

Universiteit Utrecht
Over Universiteit Utrecht
De faculteit Diergeneeskunde, onderdeel van de universiteit Utrecht, is de enige instelling in Nederland waar dierenartsen worden opgeleid. Ook werken onderzoekers samen aan vernieuwend, wetenschappelijk onderzoek.

Veearts Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Blijf op de hoogte en meld u aan voor de tweewekelijkse Veearts nieuwsbrief.