Kennispartnerbericht van Hipra

Praktische tips om het functioneren van een melkrobot te evalueren

Wanneer heeft u voor het laatst de tijd genomen om tijdens een bedrijfsbezoek een melking te bekijken? Bekijkt u wel eens of de spray daadwerkelijk op de spenen terecht komt? Bent u bekend met de voor en nadelen van robot melken? Wetende dat gemiddeld 60 koeien 3 tot 4 keer per dag door de melkrobot gaan is het van belang dat de robot goed functioneert. Gelukkig kunt u zelf met deze praktische tips veel punten controleren.

Bestaat er een relatie tussen robot melken en mastitis?

Tussen de verschillende merken melkrobots die op de markt zijn bestaan vele verschillen, zoals de manier van voorbehandelen, aansluittijd, nabehandelen in de vorm van sprayen of dippen. Echter de gemeenschappelijke factor is dat er veel koeien door 1 melkstel gemolken wordt. Dit brengt uiteraard risico’s met zich mee in relatie tot het ontstaan en de verspreiding van mastitis. Schone ligbedden, schone roosters met als doel schone uiers zijn daarom voor robotbedrijven misschien nog wel belangrijker dan voor conventionele melkstallen. Door de automatische detectie van klinische mastitis mist een veehouder tevens het visuele controle moment wat in de melkput wel mogelijk is.

Het aanpassen van de melkvolgorde ter voorkoming van de verspreiding van koegebonden kiemen tijdens het melken is niet mogelijk, maar kan wel gereduceerd worden door extra naspoelen of stomen van de tepelbekers en leidingen.

Checkpunten tijdens het voorbehandelen

Voorbehandelen dient twee doelen: het schoonmaken van de spenen en het stimuleren van het laten schieten van de melk. Ten eerste is het van belang dat de robotarm schoon is voor het aansluiten. Besteedt extra aandacht hieraan bij melkrobots waarbij de robotarm ook daadwerkelijk tegen het uier aan komt.

Bij melkrobots waarbij wordt voorbehandeld met bekers kunt u vaak als extra maatregel laten spoelen met heet water en of extra desinfectie middel. Let bij het voorbehandelen met borstels erop dat de borstels goed afgesteld zijn en dus de gehele speen raken. Ook kunt u indien de spenen niet schoon genoeg zijn na het voorbehandelen of als de koeien de melk slecht laten schieten de voorbehandeltijd laten verhogen. Koeien met een te lange dode melktijd kunnen wijzen op onjuiste borstel instellingen. Voor het reinigen van de borstels kunt u zelf controleren of er voldoende desinfectiemiddel in het vat zit en of er ook voldoende op de borstel terecht komt.

Checkpunten tijdens de melking

Na het voorbehandelen worden de tepelvoeringen aangesloten. Belangrijk is om bij meerdere dieren te controleren hoe ze worden aangesloten op de spenen. De tepelvoering moet tot aan de aanhechting van het uier aansluiten en niet lager.
Controleer tevens ook eens het melkproces van koeien met geweigerde of mislukte melkingen en probeer de oorzaak te achterhalen.
Na het afnemen van tepelvoeringen is het van belang aandacht te besteden aan de conditie van de speen na het melken. Ziet u bijvoorbeeld ringen aan de bovenzijde van spenen of blauwe spenen? Dit kan duiden op onjuiste melkinstellingen of verkeerde tepelvoeringen. Bij twijfel is het aan te bevelen een specialist in te schakelen, die een natte meting kan uitvoeren tijdens het melken.

Checkpunten nabehandeling

Speendesinfectie na het melken in de vorm van dippen of sprayen is een effectieve preventieve maatregel om mastitis infecties te voorkomen.

Bij het gebruik van een spray installatie is de afstelling van essentieel belang. Onderzoek wijst uit dat bij gemiddeld 1 op de 5 melkingen geen enkele speen is bedekt met spraymiddel. Wees daar dus alert op en controleer of alle spenen voor minimaal 2/3 bedekt zijn met het spraymiddel. Waarbij de speenpunten geheel bedekt horen te zijn. Let op bij de keuze van het middel dat deze ook daadwerkelijk geschikt is voor gebruik in de robot. Bij voorkeur is het advies om gebruik te maken van een spray of dip middel dat van dezelfde fabrikant is als de melkrobot die wordt gebruikt.

Advies nodig over een bedrijf met uiergezondheidsproblemen? Neem contact op met één van onze dierenartsen: Jessica Hartjes, 06-3800 8533 (Nederland), Pauline Athmer (Zuid Nederland), 06-8100 2036, Ruth Meenks (Noord Nederland) 06-1370 2817, Sabine Hoogeveen (West Nederland) 06-8279 0165 of Anne-Lynn Geertshuis (Oost Nederland) 06-2046 9304.

Hipra
Over Hipra
HIPRA is een diergeneeskundig farmaceutisch bedrijf dat zich toegelegd heeft op het onderzoek, de productie en het op de markt brengen van producten voor de wereldwijde diergezondheid.

Veearts Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Blijf op de hoogte en meld u aan voor de tweewekelijkse Veearts nieuwsbrief.