Kennispartnerbericht van Hipra

Start nu met de gratis HIPRA IBR prevalentie check

Vanaf 1 april 2018 zullen Nederlandse melkveebedrijven gaan participeren in de landelijke aanpak tegen IBR. Door intensievere monitoring de laatste jaren en inzet van tankmelkonderzoeken is op dit moment volgens GD (februari 2018) in Nederland 66,5% van de melkveebedrijven IBR vrij of onverdacht. De overige 33,5% (5.481 melkveebedrijven) heeft een onbekende status en zal voor 1 april 2018 zich moeten aanmelden voor een programma (route). Alle niet vrije bedrijven dienen via 3 routes vrij te worden van IBR. Route 1 en 2 zijn mogelijk voor bedrijven die geen IBR antistoffen in de tankmelk hebben. Zij kunnen zich via bloedonderzoek (route 1) of via tankmelk (route 2) vrij certificeren van IBR.

Bedrijven die IBR positief zijn in de tankmelk zullen voor 30 juni moeten gaan starten met IBR vaccinatie om IBR vrij te worden (route 3). Voor deze IBR positieve bedrijven biedt HIPRA de mogelijkheid om de IBR status van het bedrijf inzichtelijk te maken en de voortgang of verbetering van de IBR situatie door vaccinatie op te volgen via de SeroMilk Marker (SMM). Deze opvolging van de IBR status van melkveebedrijven is een diagnostische service van HIPRA in combinatie met IBR vaccinatie, waar wat betreft laboratoriumonderzoek geen aanvullende kosten aan zijn verbonden. Door melkveebedrijven bij HIPRA aan te melden voor deze service wordt kwantitatief op regelmatige basis tankmelk onderzocht op IgE antilichamen. Met behulp van deze test kunnen bedrijven wat bedrijfsprevalentie worden ingedeeld in negatief (<4%), laag positief (4-24%) en hoog positief (>25%). Het verloop wordt vervolgens met behulp van een grafiek weergegeven.
Hipra

Beperken van de verspreiding

Met behulp van de landelijke aanpak moet hoofdzakelijk het ontstaan van nieuwe IBR dragers binnen een bedrijf in de toekomst worden voorkomen. Het gaat dan niet meer alleen om het voorkomen van klinische symptomen, maar hoofdzakelijk om het beperken van de verspreiding van het IBR virus. Goede bescherming van jonge kalveren is hierbij erg belangrijk en ook in België voor de landelijke aanpak noodzakelijk gebleken. Dit kan het beste bereikt worden door vaccinatie met een levend IBR vaccin met een goede werkzaamheid ondanks aanwezigheid van maternale afweerstoffen.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheid van IgE tankmelkonderzoek door HIPRA, neem dan contact op met uw HIPRA contactpersoon.

Hipra
Over Hipra
HIPRA is een diergeneeskundig farmaceutisch bedrijf dat zich toegelegd heeft op het onderzoek, de productie en het op de markt brengen van producten voor de wereldwijde diergezondheid.

Veearts Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Blijf op de hoogte en meld u aan voor de tweewekelijkse Veearts nieuwsbrief.