NIEUWS


Ontwikkeling monitorings- en benchmarksystematiek ‘Zorg jonge dieren’ begonnen

11 jan 2023

De SDa is afgelopen november begonnen met de ontwikkeling van een onafhankelijke monitorings- en benchmarksystematiek voor de zorg van jonge dieren. De melkvee-, varkens- en melkgeitensector hadden daar om gevraagd, het ministerie van LNV ondersteunt deze vraag.


GD vindt zeldzame wormensoort bij schaap

11 jan 2023

De GD heeft bij een schaap de grote longworm Dictyocaulus filaria gevonden. Die worm wordt maar heel zelden bij schapen aangetroffen, meldt vakblad Het Schaap.


Adema: stappen zetten voor verdere versterking veterinaire beroep

4 jan 2023

Er moeten stappen worden gezet voor een verdere versterking van het veterinaire beroep. Dat schrijft minister Adema van LNV in een brief aan de Tweede Kamer na het verschijnen van twee onderzoeksrapporten over de veterinaire sector.


‘Veterinaire sector heeft coördinatie- en financieringsprobleem’

28 dec 2022

Het ministerie van LNV moet de veterinaire sector in staat stellen om het coördinatie- en financieringsprobleem in de sector op te lossen. Dat is de eerste hoofdaanbeveling in het Berenschot-rapport 'Onderzoek naar positie en rol dierenarts en kwaliteitsborging diergeneeskundige beroepsuitoefening'. Berenschot deed het onderzoek in opdracht van het ministerie van LNV.


Metabole Bedrijfsscan is reden tot dialoog

27 dec 2022 | Premium

Met de Metabole Bedrijfsscan krijgt de veehouder op een kostenefficiënte manier inzicht in de metabole status van zijn melkveebedrijf. “De Metabole Bedrijfsscan is geen zwart-witverhaal, het is een reden tot dialoog met de veehouder”, vertelt dierenarts Evelyne Van de Wouwer van DGZ Vlaanderen.


Actieve rol voor ­dierenarts bij On the way to PlanetProof

26 dec 2022 | Premium

Nederland telt inmiddels circa 800 On the way to PlanetProof-melkveehouders. Deze melkveehouders moeten voldoen aan extra eisen op het gebied van onder andere diergezondheid en dierenwelzijn. Dierenartsen spelen een actieve rol bij het vaststellen van de eisen en overbrengen van kennis op de veehouders.


Zes meldingen van bloederkalveren in derde kwartaal

22 dec 2022

In het derde kwartaal van 2022 kreeg de Veekijker van de GD zes meldingen binnen van klinische verhoogde bloedingsneiging (haemorrhagische diathese, HD) bij jonge kalveren. Meestal betrof het één kalf op een melkveebedrijf.


Zes botulisme-uitbraken in derde kwartaal

20 dec 2022

De Veekijker van de GD kreeg in het derde kwartaal van 2022 over negen verschillende bedrijven vragen vanwege een vermoedelijke uitbraak van botulisme. Op vijf melkveebedrijven en één vleeskalverbedrijf is bij pathologisch onderzoek het Clostridium botulinum-type C/D aangetoond door een PCR op lever en pensinhoud bij Wageningen Bioveterinary Research.