NIEUWS


Kalvercrèche zorgt voor gezond kalf dat goed groeit

15 mei 2023

Melkveehouder Hans Reinders en zijn dochter Anouk van Melkveebedrijf Reinders-Boschloo in het Gelderse Angerlo wonnen op 11 mei met hun concept om kalveren buiten in een groep te huisvesten, met de naam 'KalverENWeij', de Dutch Dairy Challenge 2023. In de ogen van Hans en Anouk zijn kalveren veel beter af in groepshuisvesting en is de 'kalvercrèche' de toekomst voor de melkveehouderij.


‘Risico vogelgriep voor bevolking blijft laag’

9 mei 2023

De risico’s van aviaire influenza voor de algemene bevolking blijft laag en voor mensen met beroepsmatig contact met pluimvee/besmette dieren laag tot matig. Dat is de inschatting van het Deskundigenberaad Zoönosen (DB-Z).


Deleu herbenoemd als voorzitter KNMvD

9 mei 2023

Sophie Deleu is voor een tweede termijn als voorzitter van de KNMvD herbenoemd. Dat meldt de instantie op haar website.


Adema houdt ophokplicht vooralsnog in stand

3 mei 2023

De ophokplicht voor pluimvee blijft vooralsnog gelden in heel Nederland. Dat heeft minister Adema van LNV besloten naar aanleiding van de risicobeoordeling door de Deskundigengroep Dierziekten eind maart.


42 stalbranden in 2022

3 mei 2023

In 2022 hebben er 42 stalbranden in ons land plaatsgevonden. Bij achttien daarvan was sprake van dierlijke slachtoffers. In totaal kwamen bij de branden ruim 130.000 dieren om. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars.


NVWA controleert extra op gebruik van droogzetters

26 apr 2023

De NVWA controleert vanaf 23 april extra op het gebruik van droogzetters op melkveebedrijven. De reden hiervoor is dat de NVWA signalen uit het veld krijgt over het niet naleven van de eisen voor toepassing van droogzetters door melkveehouders. Dat meldt de KNMvD.


Overdracht kalveren naar kalverhouderij vanaf 2024 volledig BVD-vrij

24 apr 2023

De rundveesector heeft de ambitie om BVD-vrij te worden. Om de goede gezondheidsstatus van de hele rundveestapel verder omhoog te brengen, wordt vanaf 2024 de BVD-status als eis toegevoegd aan het huidige Protocol Gezonde Kalveren voor overdracht van het rundveebedrijf naar een vleeskalverhouderij verbonden aan Vitaal Kalf.

Bredere immuniteit na heterologe primer-booster vaccinatie tegen griep

18 apr 2023 | Kennispartner

Griep is een actueel thema, zowel in de pluimvee- en varkenssector als voor de humane populatie. Bij varkens vinden we 3 subtypes van influenza A virus: H1N1, H1N2 en H3N2. Binnen deze subtypes is er een grote genetische variatie, onder meer door introductie van griepvirussen afkomstig van mensen en vogels. Zo circuleren er bijvoorbeeld “human-like H1” en “avian-like H1” stammen bij varkens. Alle H3-subtypes bij varkens hebben een griepvirus van de mens als oorsprong.