NIEUWS


‘Inzetten op gezamenlijke scholing huisartsen en dierenartsen over zoönosen’

28 dec 2021 | Premium

Voor een zorgvuldige communicatie over zoönosen naar en tussen doelgroepen, zoals betrokken partijen en burgers, kunnen GGD-en inzetten op gezamenlijke scholing van huisartsen en dierenartsen. Dat vindt het kabinet, blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer over de versterking van het zoönosenbeleid naar aanleiding van het rapport Bekedam.


Alle dierenartsen nu op lijst cruciale beroepen

27 dec 2021

Alle dierenartsen en paraveterinairs staan nu op de lijst met cruciale beroepen. Dat betekent dat deze beroepsgroepen gebruik kunnen maken van de noodopvang voor kinderen als het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang door coronamaatregelen dicht zijn. 


Schouten: bij vogelgriep zo min mogelijk dieren ruimen

21 dec 2021

Bij een besmetting met vogelgriep is het algemene uitgangspunt dat er zo min mogelijk dieren geruimd worden, mits dat veterinair verantwoord is. Waar mogelijk wordt maatwerk toegepast voor nabijgelegen bedrijven en contactbedrijven. Dat schrijft demissionair minister Schouten van LNV in een brief aan de Tweede Kamer.


Nieuwe regering wil ‘dierwaardige veehouderij in balans met de volksgezondheid’

15 dec 2021

De nieuwe regering wil toe naar een 'dierwaardige veehouderij in balans met de volksgezondheid'. Dat staat in het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie dat 15 december is gepresenteerd.


Sensoren detecteren kreupelheid objectief

15 dec 2021 | Premium

Sensoren kunnen kreupelheid bij paarden objectief detecteren. Dezelfde techniek kan in de toekomst mogelijk ook worden ingezet bij melkkoeien, blijkt uit promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht.

Biestmanagement bij jonge zeugen verdient extra aandacht

15 dec 2021 | Kennispartner

HIPRA heeft dit jaar samen met de Noaberbig groep en de betrokken bedrijfsdierenartsen de kritische factoren rondom biestmanagement onder de loep genomen.

Dierenartsen betrokken bij nieuwe praktijkpilot Koe en Eiwit

14 dec 2021

Wetenschappers van Wageningen Livestock Research beginnen met de vierjarige praktijkpilot Koe en Eiwit, gericht op het monitoren van de optimalisatie van het rantsoen van de veestapel, met als doel een verlaging van het ruweiwitgehalte tot 155 gram ruw eiwit per kg droge stof. Dierenartsen zijn bij de pilot betrokken voor de monitoring van de diergezondheid.

Ontsteking belangrijke oorzaak transitieproblemen

13 dec 2021 | Kennispartner

Elke veehouder is weer blij als het afkalven goed is gegaan. Afkalven blijft een risicomoment. Ondanks alle aandacht die er is voor de optimale omstandigheden (conditie, voeding, huisvesting) waaronder een koe de droogstand in moet gaan, blijft het nog te vaak fout gaan. Nieuw onderzoek laat zien dat ontstekingen de grootste boosdoener is.