NIEUWS


Symposium Platform Jonge Dierenartsen

24 jun 2021

Het Platform Jonge Dierenartsen. onderdeel van de KNMvD, organiseert op 16 oktober zijn jaarlijks terugkerende symposium met dit jaar het thema ‘Vet Proof, wat is jouw volgende move?’. Deze dag is erop gericht om de soft skills van jonge dierenartsen verder te ontwikkelen om hiermee Vet Proof aan de slag te gaan als jonge dierenarts.


Gebruik kritisch belangrijke antibiotica in Belgische veehouderij sterk gestegen

24 jun 2021

In België steeg in 2020 het totale gebruik van antibiotica in de veehouderij met 0,2% en dat van de kritisch belangrijke antibiotica zelfs met 32% ten opzichte van 2019. Het gebruik van met antibiotica gemedicineerde voeders nam met 4% toe. Dat staat in een nieuw rapport over de antibioticagebruiksgegevens (pdf).


Nieuw melkveeproefbedrijf opent deuren

24 jun 2021

Nederland krijgt er per 18 september 2021 een nieuw proefbedrijf bij voor onderzoek naar duurzame en gezonde voeding voor de melkveesector. Het gaat om het Melkvee Innovatie Centrum Klaver4 met 400 koeien in Laren van voer- en adviesorganisatie GIJS (Gelre IJsselstreek).


Onderzoek naar effect smalle weegbree op maagdarmwormen

21 jun 2021

Op Dairy Campus wordt onderzoek gedaan naar het effect van smalle weegbree op de uitscheiding van maagdarmwormeieren door drachtig jongvee. Smalle weegbree zou een remmend effect hebben op de uitscheiding.


MDU dit jaar niet ingezet door tekort NVWA-dierenartsen

21 jun 2021

In 2021 zal er niet gestart kunnen worden met de mobiele dodingsunit (MDU). Dat schrijft demissionair minister Schouten van LNV aan de Tweede Kamer. De reden is "de capaciteit van de NVWA en de opgaven die er liggen".  Bij de inzet van de MDU moet er altijd een NVWA-dierenarts aanwezig zijn bij het bedwelmen en doden van het dier.


Nieuw certificaat noodslachting per 1 juli verplicht

21 jun 2021

Per 1 juli 2021 moet het nieuwe certificaat voor noodslachting worden gebruikt. Het 'Certificaat in geval van een noodslachting buiten het slachthuis' vervangt dan de oude ‘Verklaring voor noodslachting’.

Weg met ernstige E.coli mastitis op uw bedrijf

16 jun 2021

Mastitis veroorzaakt door E.coli heeft een groot effect op het dierwelzijn en op de arbeidsvreugde.

Leaky gut door hittestress

16 jun 2021

Een leaky gut ontstaat vaak bij heet weer. Bij de afbraak van ruwvoeders als gras- en snijmais silage’s, wat veel ruwe celstof bevat, komt veel warmte vrij.