NIEUWS


Ook blauwtong in België

10 okt 2023

In België is ook blauwtong bij schapen bevestigd. Dat meldt het Belgische voedselagentschap FAVV.


Drenthe pleit in Brussel voor verlaging beschermde status wolf

3 okt 2023

Provincie Drenthe dringt er bij de Europese Commissie op aan de Europese regelgeving zodanig aan te passen dat het beschermingsniveau van de wolf wordt verlaagd zodat er meer (beheer)maatregelen ten aanzien van de wolf kunnen worden ingezet.


Dierenartsen vertellen in webinar over blauwtong

3 okt 2023

Dierenartsen van Schapendokter.nl, Provinos, Diergezondheidscentrum Boven-Veluwe en de Universitaire Landbouwhuisdierenprakijk gingen tijdens een webinar op 4 oktober om 20.00 uur uitgebreid in op blauwtong en welke ervaringen er tot dan toe waren met behandelingen. Dat meldde de Nederlandse Schapen- en Geitenfokkers Organisatie (NSFO).


Project voor ondersteuning bij levensduurverlenging koe

3 okt 2023

De levensduur van een koe wordt via de adviezen en producten van erfbetreders, onder wie dierenartsen, direct of indirect beïnvloed. Daarnaast draagt het samen optrekken van melkveehouders en erfbetreders bij aan de motivatie om hier werk van te maken. Om dit handen en voeten te geven zijn Valacon en VKON in het kader van de Duurzame Zuivelketen een project gestart voor een verantwoorde levensduurverlenging. Dat meldt ZuivelNL dat de Duurzame Zuivelketen financiert.


Pluimveehouders schorten deelname aan convenant Dierwaardige Veehouderij op

26 sep 2023

Avined, de stichting die de pluimveesector ondersteunt, schort haar deelname aan het convenant Dierwaardige Veehouderij op, omdat het landelijke bestuur van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), een van de dragende organisaties van Avined, 'principiële bezwaren heeft tegen de gehanteerde procedure en tijdspad'. 


‘Dierenarts is een mooi en sociaal vak’

20 sep 2023

Dick de Lange is een van de eerste dierenartsen in Nederland die zich richtte op één diersoort: melkvee. De Lange staat bekend om zijn schat aan kennis van voeding van melkvee. Begin augustus ging hij met pensioen. Vakblad Veearts sprak met hem. “Dierenarts zijn betekent hard werken, maar het is een mooi en sociaal vak.”

Verminderde immuniteit tijdens de transitie naar lactatie

20 sep 2023 | Kennispartner

De transitie periode is een risicovolle periode voor een melkkoe, waarin opmerkelijke veranderingen plaatsvinden in het immuunsysteem. Inzicht en kennis over deze veranderingen is essentieel om de koe een zo gunstig mogelijke overgang naar een gezonde lactatie te geven. Welke rol vervullen leukocyten en lymfocyten tijdens de periode peripartum?

Adema wil zo min mogelijk vertraging bij transitie landbouw

20 sep 2023

Demissionair minister Adema wil de komende nog stappen zetten om te zorgen dat de transitie in de landbouw ondanks de demissionaire status van het kabinet zo min mogelijk vertraging oploopt. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.