Partnerbericht van Ceva

Anemie in biggen: Wat zijn de gevolgen?

Zuigende biggen zijn uitermate gevoelig voor ijzergebrek door hun snelle groei, een lage voorraad bij de geboorte en een lage concentratie in de melk. Het is een belangrijk component voor de groei en immuunrespons. Wat zijn de gevolgen van een tekort?

 Effect op groei

Wanneer een big ijzertekort heeft, kan men klinische anemie (< 90 g Hb/L) zien vanaf 10­-14 dagen leeftijd, maar dat kan wel variëren. De hoogste incidentie van anemie is rond een leeftijd van drie weken. Wanneer klinische bloedarmoede voorkomt, is er duidelijke groeivertraging waar te nemen bij de biggen. Biggen die net boven deze drempel zitten (>90g Hb/L en <110 g Hb/L) en dus subklinische anemie vertonen, hebben geen groeiachterstand, maar hun volledige groeipotentieel kan niet tot uiting komen (Svoboda et al., 2005).

Bhatterai en Nielsen (2015) toonden in een Deense studie aan dat een verbeterde hematologische status na het spenen, positief geassocieerd is met de groei na het spenen. Zij hebben op 5 bedrijven met meer dan 1000 zeugen, 20 biggen van verschillende tomen gevolgd vanaf speenmoment tot 3 weken na het spenen. Een toename van 10 g Hb/L correspondeerde met 17,2 g extra groei in de eerste 3 weken na het spenen.

Effect op immuunrespons

IJzerdeficiëntie heeft ook een effect op het immuunsysteem; zowel de verworven als de aangeboren afweer worden aangetast. Bij snel groeiende biggen tast het de capaciteit van het aanmaken van antilichamen aan, omdat ijzer betrokken is bij een aantal enzymen die nodig zijn bij de antilichamen productie. IJzer is tevens nodig voor de proliferatie en maturatie van immuuncellen. Neutrofielen hebben veel ijzerhoudende verbindingen. Ook het vermogen van polymorfonucleaire granulocyten om ingenomen bacteriën te doden vermindert (Svoboda et al., 2005). Door deze gebrekkige afweer, hebben biggen veel meer last van infecties, zoals Escherichia coli of Streptococcus suis (Radostis et al., 2007).

Biggen kunnen ook een verminderde activiteit hebben van myeloperoxidase. Myeloperoxidase is een ijzerhoudend enzym dat wordt aangetroffen in primaire granula en draagt bij aan antimicrobiële activiteit. Het wordt uitgescheiden door geactiveerde neutrofielen en macrofagen die betrokken zijn bij de antimicrobiële activiteit. Er is een opvallend tekort aan myeloperoxidase-activiteit gevonden bij biggen met een ijzergebrek. De verminderde immuniteit ging gepaard met de groei van facultatief pathogene micro-organismen. Deze groei van micro-organismen leidt uiteindelijk tot infecties van hele tomen, inclusief biggen met voldoende ijzertoevoer (Svoboda et al., 2005).

Bronnen

  • Svoboda M., Drabek J. (2005), Iron deficiency in suckling piglets: etiology, clinical aspects and diagnosis (a review), Folia Veterinaria, 49(2), 104-111.
  • Bhattarai S, Nielsen JP. (2015) https://doi.org/10.1016/j.livsci.2015.10.017
  • Radostis O.M. et al. (2007), Iron deficiency. In Veterinary medicine 10th edition, Saunders Elsevier, 1725-1729.
Alle berichten van Ceva op Veearts.nl