Partnerbericht van Ceva

Bescherming tegen “nieuwe” Parvo stam door enting

Er is onduidelijkheid of de geregistreerde parvo-vaccins bescherming bieden tegen de hoog virulente porcine parvovirus 27a cluster stam. Ceva Santé Animale heeft onderzoek gedaan of haar Parvo-Vlekziekte vaccin bescherming biedt tegen deze stam.

In dit onderzoek werden 8 gelten tweemaal gevaccineerd met het Parvo-Vlekziekte vaccin van Ceva (6 en 2 weken voor inseminatie). Hetzelfde aantal werd geïnjecteerd met fysiologisch zout (PBS) (controlegroep). Op dag 40 van de dracht werden alle gelten intranasaal en intramusculair (2+2 ml) geïnfecteerd met een PPV-27a virus stam (PPV1-HUN)

Op dag 90 van de dracht werden alle gelten in het onderzoek geëuthanaseerd. De algemene conditie van de vruchten, hun grootte en gewicht werden beoordeeld. Bloed, long- en nierweefsel werden verzameld voor serologie en qPCR.

Op de dag van inseminatie (38 dagen na eerste vaccinatie) werd een humorale immuunreactie waargenomen (ELISA). Deze was afgenomen op het moment van de challenge. De challenge zorgde voor een significante toename van de waarden in zowel de gevaccineerde als de controle groep.

De gemiddelde toomgrootte was 13,7 voor de gevaccineerde groep en 6,3 voor de controle groep (figuur 1 en foto 1 en 2). In de gevaccineerde groep was 6% van de vruchten qPCR positief, ten opzichte van 73% in de controle groep, met een groot verschil in hoeveelheid virus. Wat betreft het  gewicht en de lengte van de niet-gemummificeerde vruchten werden geen significante verschillen gevonden tussen beide groepen.

Conclusie: Het Parvo-Vlekziekte vaccin van Ceva biedt goede bescherming tegen de PPV-27a cluster stam. Er werden geen vruchtbaarheidsproblemen waargenomen bij de gevaccineerde zeugen. Er was een vermindering van PPV-DNA positieve vruchten. Dit resulteerde in een significant hoger aantal levende vruchten per toom in de gevaccineerde groep.

Figuur 1: Belangrijke parameters van de tomen

Bron: Parvoruvax protects against Reproductive Failure Caused by Parvovirus-27a Cluster Strain, Vilmos Palya et al, APVS 2019.

Voor meer informatie, neem contact op met:

 • Dr. Peter van der Wolf
  Senior Expert Technical Service
  Tel.: +31 (0)6 46 95 99 63
 • Drs. Marlies Olde Monnikhof
  Veterinary Service Manager Swine
  Tel.: +31 (0)6 10 13 77 67
 • Drs. Susan Kars-Hendriksen
  Veterinary Service Manager Swine
  Tel.: +31 (0)6 46 70 29 58
 • Drs. Steven Van Colen
  Veterinary Service Manager Swine
  Tel.: +32 (0)49 30 97 150
Alle berichten van Ceva op Veearts.nl