Partnerbericht van Ceva

‘Biggensterfte is weer laag’

DSC_4728Varkenshouder Marco van Bussel uit het Brabantse Deurne is blij en opgelucht. Zijn varkensbedrijf met ruim 700 zeugen en 1.700 vleesvarkensplaatsen ligt weer op koers. Dat was in de zomer van 2013 wel anders: “Ik was gewend aan een percen­tage biggensterfte na het spenen van zo’n 4 procent. Begin 2013 liep dat langzaam op, nog niet alarmerend. Maar rond de zomer liep het echt de spuigaten uit met meer dan 10 procent sterfte na het spenen. Ik was ten einde raad en vroeg mijn dierenarts en mijn voer­adviseur om samen met mij dit probleem te tackelen.”

Vaccinatie

Bedrijfsdierenarts Diedrich Hendrickx van Dierenartsencombinatie ZuidOost in Deurne adviseerde Van Bussel onder andere om zijn biggen te gaan vaccineren met Ecoporc Shiga van IDT. Hendrickx: “Ik constateerde symptomen die sterke aanwijzingen gaven voor oedeemziekte: ‘Fietsers’, dikke oogleden en een te hoge uitval onder de gespeende biggen.”
Het besluit werd genomen en sinds oktober­ 2013 ent Van Bussel alle biggen. “Eénmaal 1 ml per big op de derde levensdag.”

Groeiverbetering

Van Bussel beaamt dat hij naast de vaccinatie de waterleiding bij de biggen heeft aangepast en een aparte lijn biggenvoeders heeft ingezet. “Ik heb alle leidingen vernieuwd van 40 naar 20 mm rond zodat er meer vers water doorheen komt.” De maatregelen leverden al snel een behoorlijk voordeel op. Van Bussel vertelt dat niet alleen de groei bij zijn gespeende biggen met ruim 30 gram per dag toenam, maar dat hij ook in de vleesvarkensstal een groeiverbetering van 30 tot 40 gram heeft waargenomen. En de sterfte na het spenen liep al snel terug. “Momenteel zit ik zelfs rond 2 procent.”

Neveneffecten

Van Bussel ziet zijn biggen na oktober 2013 weer beter groeien en hij krijgt nu ook een toeslag van ruim 1 euro per big. “De voerkosten per varken daalden de afgelopen 12 maanden met ruim 4 euro per dier, mede omdat er nu minder uitval is.”  Hoewel het wetenschappelijk niet te verklaren is, ziet de varkenshouder sinds de start met de vaccinatie met Ecoporc Shiga minder streptokokkenproblemen in de stal. “Ik denk dat de biggen sowieso gezonder zijn geworden en daardoor meer weerstand hebben tegen andere aandoeningen. En mijn dierdagdosering is ook flink gezakt.”

Varkenshouder van Bussel wil zijn vleesvarkensstal graag uitbreiden. Hij streeft ernaar meer biggen zelf op te leggen. Nu lukt dat nog niet: een deel van zijn biggen gaat naar twee vleesvarkenshouders. “Nu mijn technische resultaten weer op een goed niveau zijn, ga ik me, samen met de bank, sterk maken voor uitbreiding.”

IDT Biologika

IDT Biologika is een middelgroot (€ 150 miljoen omzet) Duits farma­bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van humane en veterinaire vaccins. IDT heeft een eigen veterinaire R&D-afdeling waarin jaarlijks circa 8 procent van de omzet wordt geïnvesteerd.

Sinds vorig jaar heeft IDT een Benelux-organisatie. Ecoporc Shiga is het eerste vaccin dat in de Benelux op de markt is gebracht. Het werkt tegen oedeemziekte bij varkens. Diverse nieuwe produc­ten zijn momenteel in registratie.

Alle berichten van Ceva op Veearts.nl