Partnerbericht van Ceva

Bronnen van Salmonella

Een veel gestelde vraag door varkenshouders die geconfronteerd worden met Salmonella is “waar komt die Salmonella dan vandaan?” Een kort antwoord daarop is feitelijk niet te geven, maar hieronder treft u een beknopt overzicht van de belangrijkste risico’s.

In feite bestaan er heel veel manieren waarop een Salmonella besmetting kan plaatsvinden. In principe kan alles wat een varkensbedrijf binnenkomt besmet zijn met Salmonella en daardoor een bedrijfsbesmetting veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan mensen, vliegen, muizen, ratten, honden, katten, krekels, (varkens-, mest- of voer-)transportauto’s, voer, varkens, gereedschap/installateurs, enzovoorts. Echter, lang niet alle bronnen zijn even belangrijk.

Verreweg de belangrijkste bron van Salmonella zijn aangevoerde varkens. Bijna alle zeugenbedrijven zijn besmet met Salmonella. Dit geldt zowel voor vermeerderings- als fokbedrijven. Deze bedrijven kunnen koppels biggen leveren die besmet zijn. Of een koppel biggen daadwerkelijk besmet is, hangt van heel veel factoren af waar we nu niet op in zullen gaan. Gevolg is wel dat de status van de biggen tussen koppels onderling sterk kan wisselen.

Gepelleteerd compleet voer speelt als bron van Salmonella een geringe rol. Het meeste voer wordt volgens GMP en/of HACCP kwaliteitsnormen gemaakt en regelmatig gecontroleerd op de aanwezigheid van Salmonella. De belangrijkste Salmonella voor varkens, Salmonella Typhimurium, komt slechts zeer zelden voor in voer. Anders is het voor losse voercomponenten, zeker als die niet zodanig bewaard worden dat er geen ongedierte bij kan.

Menselijke bezoekers zijn ook een risico. Wat varkenshouders vaak vergeten is dat zij zelf de meest frequente bezoeker zijn. Goede biosecurity, op alle plaatsen waar mensen de stal in kunnen, is van groot belang, niet alleen voor Salmonella. Alle andere bezoekers horen simpelweg niet in de stal te (kunnen) komen. In volgende afleveringen gaan we verder in op de aanpak van deze factoren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dr. Peter van der Wolf
Senior Expert Technical Service Benelux
Tel.: +31 (0)6 46 95 99 63
E-mail: Benelux@idt-biologika.com

Alle berichten van Ceva op Veearts.nl