Partnerbericht van Ceva

Clostridium difficile, wat betekent dit?

Als onderdeel van de differentiaaldiagnostiek rondom de inzet van Clostriporc A wordt, bij gebruik van het kitje en inzending naar IVD, ook onderzocht op Clostridium difficile. Deze wordt regelmatig aangetroffen, maar wat betekent het eigenlijk?

Geboortediarree kan veroorzaakt worden door (een combinatie van) een groot aantal management factoren en infecties. Clostridium difficile (C. diff.) is een van de infecties die mogelijk een rol spelen. De diarree kan optreden direct na de geboorte tot een leeftijd van ongeveer 10 dagen. De diarree is slijmerig en kan bloed bevatten. Door het ontstaan van oedemen in het lichaam kan ascites, hydrothorax en scrotaal oedeem optreden. Door de ascites kunnen de biggen een bolle buik hebben en door de hydrothorax kunnen zij benauwd zijn. De biggen kunnen snel uitdrogen, waardoor de uitval aanzienlijk kan zijn, tot 35%. Opvallend bij sectie is het oedeem van het mesocolon (zie figuur 1*), zoals wij dat kennen van oedeemziekte bij gespeende biggen. Dit is echter niet altijd aanwezig. Er is in ernstige gevallen sprake van een pseudomembraneuze colitis, met soms zogenaamde vulkaan laesies. In het BO worden grote hoeveelheden C. diff. aangetroffen (tot 10^8 KVE) en toxinen (A en B) kunnen worden aangetoond.

Clostridium difficile wordt regelmatig gevonden in de diarreemonsters, maar vrijwel nooit wordt dit gezien als oorzaak van de geboortediarree. Dit komt omdat de klinische en pathologische verschijnselen vrijwel nooit wijzen in de richting van een Clostridium difficile-infectie als oorzaak en de hoeveelheden C. diff. die gevonden worden, meestal vrij klein zijn. Mocht Clostridium difficile toch een probleem vormen (diagnose per exclusionem), dan is het maken van een Bestvac autovaccin een mogelijkheid, want behandeling met antibiotica helpt vaak weinig en is geen lange-termijn oplossing.

Figuur 1. Big van 4 dagen oud met macroscopische laesies suggestief voor Clostridium difficile-infectie, met prominent oedeem van het mesocolon.

* Songer JG, Post KW, Larson DJ, et al. Infection of neonatal swine with Clostridium difficile. Swine Health Prod. 2000;8(4):185-189. Zie https://www.aasv.org/shap/issues/v8n4/v8n4p185.html

Voor meer informatie of het opvragen van de betreffende literatuur kunt u terecht bij:

Peter van der Wolf
Senior expert technical service Benelux
benelux@idt-biologika.com

Alle berichten van Ceva op Veearts.nl