Partnerbericht van Ceva

Clostridium, hoe stel ik de diagnose?

Clostridium perfringens type A (CpA) kan diarree veroorzaken bij pasgeboren biggen. De beste manier om deze diagnose te stellen is door sectie van gestorven biggen en mestonderzoek. Belangrijk is om vast te stellen dat de CpA werkelijk toxinevormend is.

In de vorige editie van deze nieuwsbrief hebben wij de diverse oorzaken van diarree bij pasgeboren biggen besproken. Om een goede diagnose te stellen is het belangrijk goed onderzoek te doen. Dit bestaat uit het doen van sectie op gestorven biggen en onderzoek van diarreemonsters.

Bij sectie van biggen die door een infectie met CpA zijn gestorven valt op dat het dier uitgedroogd is en vermagerd. De darm is slap en gevuld met vocht, maar niet ontstoken. Eventueel is er wat hyperemie van de darm. Microscopisch is er geen villusatrofie te zien, zoals bij een Rota- of PED-virusinfectie. Zeer ernstige ontsteking van een deel van de darm wijst op infectie door C. perfringens type C. Ernstig oedeem van het mesocolon wijst op een infectie door C. difficile. Monsters voor bacteriologisch onderzoek moeten zowel uit de dikke als uit de dunne darm genomen worden. Darminhoud kan gebruikt worden voor PCR’s voor diverse virussen.

Bij het verzamelen van diarreemonsters op het bedrijf kan gebruik worden gemaakt van de speciale diagnostiek kit die IDT gratis ter beschikking stelt. Hierin vindt u 3 swabs met buisjes met verzendmedium en 3 mestmonsterpotjes. De swabs kunt u gebruiken om biggen individueel te bemonsteren. Steek de swab in het buisje met medium en noteer het zeugnummer op het buisje. De potjes kunnen gevuld worden met diarree van meerdere biggen. Deze diarree wordt gebruikt voor het onderzoek op rota virussen en corona virussen. Vul de voucher geheel in en stuur het pakketje naar IVD in Hannover per expres post, zodat het de volgende dag op het lab is. IVD zal de monsters onderzoeken op E. coli, Clostridium en rota en corona virussen. Indien CpA gevonden wordt, wordt gecontroleerd of de toxinegenen aanwezig zijn en of de isolaten daadwerkelijk toxine produceren. U ontvangt binnen enkele dagen het resultaat en de rekening gaat naar IDT.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dr. Peter van der Wolf
Technical Service Manager Benelux
Tel.: +31-6-46959963
E-mail: Benelux@idt-biologika.com

Alle berichten van Ceva op Veearts.nl