Partnerbericht van Ceva

Clostridium perfringens type A, wat is dat?

C. perfringens type A kan diarree veroorzaken in pasgeboren biggen indien deze de toxinen produceren die verantwoordelijk zijn voor de diarree. Voor een juiste diagnose is het essentieel dat andere oorzaken van diarree ook onderzocht worden.

Diarree in pasgeboren biggen is een belangrijk en veel voorkomend probleem in de varkenshouderij. Uit de monitoringsgegevens van de GD blijkt dat de pathologische bevindingen bij zuigende biggen voor het overgrote deel betrekking hebben op aandoeningen van het maagdarmkanaal. Indien biggen op zeer jonge leeftijd ziek zijn, heeft die gevolgen voor de groei en productie gedurende de rest van hun leven, nog afgezien van de biggen die dit niet overleven.

Er zijn veel oorzaken van diarree bekend bij zuigende biggen. Enterotoxische E. coli is verreweg de meest bekende. Clostridium perfringens type C is ook heel bekend, maar komt minder vaak voor. Rota-virus en Isospora suis (coccidiose) zijn zeer veel voorkomende oorzaken. Coccidiose komt echter voor bij wat oudere biggen en niet zeer kort na de geboorte. Zelden voorkomende oorzaak van diarree is PED-virus. Van Clostridium difficile is het (nog) niet goed bekend wat de bijdrage is in diarree bij zuigende biggen. Tot slot kan onderkoeling na de geboorte ook de oorzaak zijn van diarree.

Naast de bovengenoemde oorzaken kan Clostridium perfringens type A ook diarree veroorzaken. Uit de monitoringsgegevens van de GD blijkt dat Clostridium perfringens type A (CpA) de meest voorkomende oorzaak is van diarree bij pasgeboren biggen. CpA is de laatste 10 jaar sterk toegenomen. De reden van deze toename is echter niet duidelijk.

CpA veroorzaakt diarree door de productie van alfa- en beta2-toxine die, via een tot nu toe onbekend mechanisme, de elektrolyten- en vochtbalans in de darm van het big verstoren. In de komende edities van deze nieuwsbrief zullen wij ingaan op de juiste manier om de diagnose te stellen en de vaccinatie tegen CpA.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • Dr. Peter van der Wolf
  • Technical Service Manager Benelux
  • Tel.: +31646959963
  • E-mail: Benelux@idt-biologika.com
Alle berichten van Ceva op Veearts.nl