Partnerbericht van Ceva

Clostriporc A, de enting

Na het op de juiste manier stellen van de diagnose “diarree veroorzaakt door Clostridium perfringens type A (CpA)” kan deze vorm van diarree voorkomen worden door de zeugen te enten met Clostriporc A, het vaccin dat zowel het alfa- als het beta2-toxiod bevat.

In vorige edities van deze nieuwsbrief zijn wij ingegaan op het op de juiste manier stellen van de diagnose “diarree veroorzaakt door Clostridium perfringens type A (CpA)” en het interpreteren van de uitslagen. In deze nieuwsbrief gaan we in op de vaccinatie met Clostriporc A, de beste manier om diarree door CpA te voorkomen.

Clostriporc A bevat het toxoid van de beide toxinen die verantwoordelijk gehouden worden voor het veroorzaken van de diarree: het alfa- en beta2-toxine. Clostriporc A is het enige vaccin in de wereld dat gegarandeerde gehalten van zowel het alfa- als het beta2-toxiod bevat en daarmee volledige bescherming kan bieden. Verder bevat Clostriporc A als adjuvans montanide gel, dat een uitstekende opbouw van de immuniteit gegarandeerd terwijl het toch goed door zeugen en gelten verdragen wordt na injectie.

Clostriporc A wordt ingezet voor de passieve immunisatie van biggen, door middel van actieve immunisatie van drachtige zeugen en gelten, ter vermindering van klinische symptomen tijdens de eerste levensdagen veroorzaakt door alfa- en bèta2-toxinen geproduceerd door Clostridium perfringens type A. Clostriporc A wordt subcutaan toegepast.

Het vaccinatieschema is als volgt:
Primaire vaccinatie:
• Eerste vaccinatie: 2 ml s.c. 5 weken vóór de verwachte werpdatum.
• Tweede vaccinatie: 2 ml s.c. 2 weken vóór de verwachte werpdatum.
Hervaccinatie: Eén vaccinatie: 2 ml s.c. 2 weken vóór de verwachte werpdatum.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dr. Peter van der Wolf
Technical Service Manager Benelux
Tel.: +31646959963
E-mail: Benelux@idt-biologika.com
IDT_advertorial

Alle berichten van Ceva op Veearts.nl