Partnerbericht van Ceva

De ELISA, Salmonella in het bloed?

Op slachthuizen worden bloedmonsters genomen voor onderzoek op Salmonella. De test toont afweerstoffen in het bloed aan, niet de Salmonella zelf. Dit leidt bij veehouders soms tot misverstanden.

De ELISA die wordt gebruikt bij de monitor voor Salmonella bij vleesvarkens toont de afweerstoffen aan die door infectie met Salmonella veroorzaakt worden. De ELISA toont een breed scala van verschillende Salmonella serotypen aan, tussen de 80 en 90% van alle bij varkens voorkomende Salmonella’s. De uitslag van de ELISA wordt uitgedrukt in ‘percentage optical density’ of OD%. De afkapwaarde van de test voor de monitor is 40, OD%>40 is positief. De officiële afkapwaarde van de test is 10. In België wordt de S/P-ratio gebruikt, de afkapwaarde is 0,6.

Een misverstand dat bij veehouders wel eens voorkomt is dat de bloedtest Salmonella aantoont in plaats van de afweerstoffen. Het gevolg is dat veehouders niet begrijpen dat een positieve ELISA alleen betekent dat het betreffende varken in het verleden contact heeft gehad met Salmonella, maar dat dit niets zegt over de huidige status van het varken. Het varken kan op het moment van bemonstering al genezen zijn en geen Salmonella meer uitscheiden.

Dit misverstand leidt tot 2 belangrijke aandachtspunten bij de begeleiding. Ten eerste hoeven biggen met een positieve Salmonella status in het bloed, geen Salmonella uit te scheiden als ze van de vrachtwagen komen. Dit zijn twee verschillende dingen. Het risico dat ze uitscheiden is wel hoger dan bij negatieve biggen. Ten tweede heeft het geen enkele zin om aan het eind van de mestperiode kortdurende interventies in te zetten, zoals aangezuurd drinkwater. De uitscheiding wordt wel minder, maar de afweerstoffen niet. De status op het slachthuis gaat daardoor dus niet veranderen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • Dr. Peter van der Wolf
  • Senior Expert Technical Service Benelux
  • Tel.: +31646959963
Alle berichten van Ceva op Veearts.nl