Partnerbericht van Ceva

De prevalentie van STEC in gespeende biggen.

Oedeemziekte wordt veroorzaakt door Shigatoxine vormende E. coli (STEC). De prevalentie van STEC onder gespeende biggen is niet bekend. Recent is onderzoek gedaan om hier informatie over te verzamelen door middel van twee verschillende methoden.

Tijdens dit onderzoek, op 41 Franse bedrijven zonder klinische symptomen van oedeemziekte, is een nieuwe bemonsteringsmethode uitgeprobeerd. Naast de klassieke rectale swabs, zijn ook oversokken gebruikt. In één hok werden 5 rectale swabs van biggen gepoold en werd ook een gepoold mestmonster door middel van een oversok verzameld. Er werden 6 hokken verdeeld over 2 afdelingen bemonsterd.

Uit de resultaten blijkt dat 27,5% van de hokken positief waren voor STEC, waarvan 17,5 % voor beide methoden, 7,5% alleen in de oversok en 2,5% alleen in de rectale swabs. Op bedrijfsniveau blijken 19 van de 41 bedrijven (46,4%) positief te zijn voor STEC. Op de positieve bedrijven waren gemiddeld 4 van de 6 hokken positief voor STEC.
Hieruit blijkt dat oversokken een goede methode zijn om STEC aan te tonen in gespeende biggen. Tevens blijkt op bijna de helft van de bedrijven zonder klinische oedeemziekte STEC voor te komen. Er wordt op dit moment verder onderzoek gedaan of er sprake is van subacute oedeemziekte en het eventueel nadelig effect op technische resultaten zoals voeropname, groei en/of percentage achterblijvers. De verwachting is dat een vaccinatie met Ecoporc SHIGA dit nadelige effect teniet doet.

Zie voor meer informatie poster HHM-PP-29 van Philippe Leneveu et al. op het ESPHM 2019.

Dr. Peter van der Wolf
Senior Expert Technical Service Benelux
Tel.: +31 (0)6 469 599 63

Drs. Emile Libbrecht
Technical Service Manager Benelux
Tel.: +31 (0)6 271 40 942

Drs. Marlies Olde Monnikhof
Technical Service Manager Benelux
Tel.: +31 (0)6 101 37 767

E-mail: Benelux@idt-biologika.com

Alle berichten van Ceva op Veearts.nl